Okresní sudí absolvují proškolení každý půlrok. Kromě činovníků mělnické komise rozhodčích se na to letošní podařilo zajistit také lektora krajského fotbalového svazu Karla Vyhnala. „Úroveň pozdvihl zase o kousek výš,“ přiblížil sekretář OFS Tomáš Přibík s tím, že přítomní arbitři se podrobili také testu z pravidel fotbalu. Splnili všichni.

Také mělnický svaz se stejně jako celý český fotbal napříč úrovněmi potýká s nižšími počty vyškolených rozhodčích. Podle informací z klubů jen minimum mládežnických zápasů bývá řízeno delegovanými rozhodčími. Zlepšit situaci má motivační odměna, s níž přišel výkonný výbor okresního svazu.

„Spočívá v předem určeném počtu odřízených utkání dospělých a také určeném počtu utkání mládeže. V případě, že rozhodčí tyto počty během jarní části naplní, na konci sezony jej čeká finanční odměna, která má vykompenzovat nízké odměny rozhodčích v kategoriích mládeže, ty bohužel nejsou možné na okresní úrovni zvýšit kvůli posloupnosti s vyššími soutěžemi,“ upřesnil Tomáš Přibík.

Vedení okresního fotbalu tak v tomto směru velmi těší oproti minulému období zvýšený zájem oddílových rozhodčích. Těch se ve středu na jejich školení sešly tři desítky. Přizván byl rovněž krajský lektor Karel Vyhnal.

„Školení bylo přizpůsobeno především potřebám oddílových rozhodčích, ale probírána byla i témata, která zajímala samotné účastníky,“ informoval Tomáš Přibík s tím, že i pro tyto rozhodčí se podařilo najít formu odměňování. „Jsme si vědomi jejich práce a vážíme si jí. Navíc u některých vidíme možnost, jak do budoucna získat nové plnohodnotné rozhodčí,“ uzavřel Tomáš Přibík.