„Chci pokračovat v rozdělané práci a v tom, co se za čtyři roky udělalo a funguje,“ říká Slavoj Tichý (52), v uplynulém období jeden z místopředsedů a sekretář. „Jirkovi chci poděkovat za jeho práci pro OFS a rád bych na ni navázal. Uvědomuji si, že funkce předsedy je velmi odpovědná ke klubům, hráčům i rozhodčím, a tak k ní se vší vážností přistupuji,“ zdůrazňuje necelý měsíc před volební valnou hromadou (20. března).

Co pro vás znamená fotbal a co vám na něm a na tom, jak v současné době v Česku funguje, vadí?
Fotbal mám rád a není mi lhostejný jeho osud. Vím, do čeho jdu a co můžu očekávat. Navíc si myslím, že v mnoha věcech funguje dobře. A to si myslím také o našem okrese, jelikož jsem poslední čtyři roky organizoval a dělal drtivou většinu všech akcí a účastnil se jednání spojených s činností OFS Mělník. Byl jsem aktivním pomocníkem, rádcem oddílů při řešení jejich problémů, ať to byly například žádosti o dotace, jejich vyúčtování, komunikace v prostředí IS FAČR. Dělal jsem to rád a měl jsem vždy radost, pokud se nám něco podařilo dotáhnout do úspěšného konce.

Fotbal u mnoha lidí vzbuzuje negativní dojmy. V řadě ohledů zaslouženě, v jiných ne. Věříte, že se podaří, aby převládla pozitivnější nálada? Jak na to?
Věřím. Podle mého by stačilo, aby se o fotbale psalo vše, a ne jen senzace a aféry. Chápu, že napsat článek o nějaké mimořádné události zvyšuje zájem čtenářů, ale osobně bych si radši přečetl, kdo dával góly, jaká byla sestava či průběh utkání. A to jsou věci, které můžou opět nastavit pozitivnější náladu ve fotbale.

Je podle vás potřeba na okrese něco měnit, nebo jako člen stávajícího vedení OFS zastáváte názor, že vše funguje?
Velké změny proběhly na okrese před čtyřmi roky a v průběhu našeho mandátu. Podle mého to byly změny správné. OFS a jeho komise v současné době fungují velice dobře. Sám ale dobře vím, že se vždy dá něco vylepšit. Osobně mám velkou radost, že se nám podařilo v poslední době najít společnou řeč s komisí mládeže, což je velice důležité pro všechny. Určitě v tom budu chtít pokračovat a bude to jedna z priorit.

Kde vidíte hlavní nedostatky a jak je chcete změnit?
Výkonný výbor se snaží dělat pro okresní fotbal jen to nejlepší. Samozřejmě, co nám se zdá dobré, nemusí být dobré pro ostatní, ale vzhledem k tomu, že nás na chyby, nedostatky za čtyři roky nikdo mimo komisi mládeže oficiálně neupozornil, možná nejsou. Také proto jsem oslovil lidi na kandidátku do výkonného výboru z celého okresu, aby se k nám eventuální nedostatky dostaly a mohly se řešit.

Kterými lidmi se chcete v případě zvolení obklopit?
Mám představu o novém personálním složení výkonného výboru. Obměna bude docela zásadní a velká. Po úmrtí pana Kúra a nečinnosti dvou členů, kteří přestali docházet na jednání a vyvíjet činnost (pánové Suk a Hejna), současný výkonný výbor pracoval ve čtyřech – Jiří Kabyl, Jiří Guttenberg, Jan Netolický a já. Předseda OFS Mělník, Jiří Kabyl, oficiálně oznámil, že v příštím volbách kandidovat nebude. Proto bych byl moc rád, kdyby Jan Netolický ve výkonném výboru pokračoval a ke kandidatuře do nového výboru jsem oslovil, mimochodem jsou to jediní kandidáti do výkonného výboru, z kralupské části okresu Ivo Lorence (Všestudy), z neratovické Tomáše Přibíka (Lobkovice) a z mělnické Jiřího Kaisera (Hořín), dále jako odborníka přes fotbalové řády Martina Prislupského, který není spojen s žádným oddílem, a Jirku Kábrta (Čečelice), který nám hodně pomáhal s vytvářením soutěží pro starší žáky a dorost. Jeho podměty a názory o fungování soutěží můžou být, pokud se je povede prosadit, velkým přínosem nejen pro hráče, ale i oddíly. Nicméně se nebráním spolupráci i s jinými kandidáty, pokud se ještě někdo přihlásí a budou zvoleni. Představu mám také o složení nových komisí.

Cítíte pro svou kandidaturu podporu?
Ano, podporu cítím nejen od oddílů, ale i od rozhodčích, hráčů a příznivců po celém okrese, což je pro mě velice důležité a vážím si toho. Důležitá je pro mě i podpora od Středočeského krajského fotbalového svazu.

Prozraďte tři věci, které budete chtít změnit jako první.
Změnit sám nemůžu nic. Vždy k tomu budu potřebovat podporu výkonného výboru a určitě budu chtít i názor ostatních na tyto změny. I proto chci, aby ve výkonném výboru byli lidé z celého okresu a měl jsem od nich zpětné informace k navrhovaným změnám. Jak jsem uvedl, změny už proběhly a nyní bude spíš potřeba věci udržovat a vylepšovat. Nicméně co budeme muset změnit jako první? Musíme nahradit odvolané komise. Rád uvítám lidi, kteří budou mít zájem v těchto komisích zdarma pracovat.

Co říkáte na to, že se o předsednický post utkáváte s dalším místopředsedou – Jiřím Guttenbergem? Lišíte v nějakém pohledu na fungování vedení fotbalu?
Jirka nebude kandidovat poprvé a je to jeho rozhodnutí, které respektuji. S Jirkou vycházím dobře a máme velice podobné názory týkající se chodu OFS, až na názor ohledně spolupráce s Českou unií sportu. V nedávné minulosti nás bližší spolupráce s touto organizací na okrese Mělník stála poměrně dost finančních prostředků, které se dají využít jinak. OFS je využilo hlavně na odměny pro mládež, ale i na vybavení pro výběry OFS a jednotné oblečení pro rozhodčí. Co se týká otázek o fotbale v nejvyšších patrech, o jeho vedení, rozhodčích a kandidátech na předsedu FAČR, tam máme názory různé. Je to věc názoru každého, ale rozhodně to nemá s chodem OFS nic společného.

Máte volební program, kterým byste oslovil ty, kteří by váhali s volbou předsedy?
Volební program jako takový nemám. Můžu, ale oddílům nabídnout své zkušenosti, oddílovou nezávislost, vlastní představy a vize, které bych rád naplňoval ve spolupráci s oddíly. Jsem připraven naslouchat všem oddílům a snažit se podle svých možností jejich návrhy, podněty a požadavky řešit.

Co byste označil za své přednosti?
Znám okresní fotbal a jeho prostředí z pozice hráče (AFK Hořín, FK Vysoká), trenéra mládeže FK Pšovka, FK Neratovice-Byškovice a v poslední letech i z pozice funkcionáře OFS Mělník. Znám i fotbalové prostředí Středočeského kraje (SKFS), a to opět z pozice bývalého hráče a trenéra i funkcionáře. Prakticky každý týden jsem na SKFS v Praze a pomáhám zde i řešit věci oddílům hrajících krajské soutěže. Nepůsobil jsem a nepůsobím jako funkcionář v žádném fotbalovém oddíle. Jsem registrován jako člen FK Vysoká, kde jsem končil hráčskou kariéru, k tomuto klubu mě pojí náklonnost, ale jedná se pouze o rozumnou formu „fandovství“, které souvisí s tím, že v klubu hraje můj syn.

A vaše plány v čele OFS?
Prioritou je a bude udržet na okrese co nejvíc mládežnických týmů, mít dostatečné množství kvalifikovaných trenérů pro mládež a zajišťovat jejich vzdělávání. Rozhodně nemám v plánu odstřihnout rozhodčí od okresního fotbalového dění. Rozhodčí má stejná práva a povinnosti ve FAČR jako kdokoli jiný a vždy to budu respektovat. Rozhodčí byli, jsou a musí být nedílnou součástí fotbalu a zápasů. Naopak se pro jejich činnost budu snažit vytvořit odpovídající podmínky. Budu se snažit, aby se ještě více vzdělávali, aby měli možnost se rozvíjet v různých programech FAČR. Důležitou věcí bude i osvěta pro získání nových tváří. K tomu ale budu potřebovat i pomoc z klubů. V minulém období se přihlásilo poměrně hodně mladých rozhodčích, ale bohužel jich i dost skončilo jen kvůli nevhodnému chování funkcionářů, hráčů a zejména fanoušků vůči jejich osobě. Jako bývalý předseda disciplinární komise jsem v tomto volebním období zaznamenal i menší počet incidentů mezi oddíly, hráči a rozhodčími a budu se snažit, aby jich i do budoucna bylo skutečně co nejméně. Zároveň ale chci tvrdě postupovat proti rozhodčím a jejich chování před, při a po zápase ve všech soutěžích OFS, a zejména u mládeže. Je jich sice minimum, ale svým nevhodným jednáním často poškozují své kolegy a fotbalový národ pak bohužel všechny hází do jednoho pytle. A to je špatně.

Jak jste sledoval aféru, v jejímž středu stojí bývalý místopředseda FAČR Berbr. Jaké jsou z ní vaše pocity?
Pro fotbal to není dobrá reklama, ale je to obraz celé naší společnosti. Stejné nebo podobné aféry najdete nejen ve fotbale. Jen se o nich tolik nepíše a nevede taková mediální kampaň.

Poškodilo podle vás OFS Mělník, že v kauze figuruje také jméno Jiřího Kabyla coby delegáta? Je v tomto směru správné, že nebude kandidovat na předsedu?

Kauza pana Berbra, ve které je jmenován i Jirka Kabyl, OFS Mělník nijak nepoškodila. Tato kauza nemá s okresním svazem nic společného. Výkonný výbor jednohlasně Jirkovi vyslovil důvěru do konce jeho mandátu předsedy. Že se rozhodl nekandidovat, bylo jeho rozhodnutí, které výkonný výbor respektuje.

Má vaši důvěru i vedení krajského svazu, jehož šéf Liba kope za zachování personálních struktur?
Pod panem Libou pracuji v disciplinární komisi krajského svazu už mnoho let. Je to můj nadřízený, kterého respektuji a uznávám stejně jako nadřízeného v práci. Osobně jsem nebyl nikdy panem Libou ovlivňován, kontaktován, ani mi nebylo naznačováno, jak postupovat při jednáních disciplinární komise. A že chce zachovat personální strukturu? Každý předseda, ředitel, vedoucí chce mít v týmu své lidi. Já to chci taky, a proto jsem oslovil lidi ke kandidatuře. Takže nevidím důvod, proč by neměl mít moji důvěru.

Co říkáte na projekt fotbalové evoluce, která si dala za cíl změnit fotbal odspodu a tak trochu míří i na vás jako člena dosluhujícího vedení?
Ne ve všem souhlasím s kampaní (F)evoluce. Je nutno přiznat, že náš fotbal se opět nachází ve složité době a situaci. Myšlenku spolku (F)evoluce proto považuji veskrze za dobrou. Totéž už se však nedá říct o způsobu její prezentace, jakož i způsobu, kterým takového výsledku chtějí dosáhnout. Tu si totiž neumím vyložit jinak než jako degradaci práce, nasazení a úsilí současného vedení okresního svazu, členů výkonného výboru a odborných komisí. Vše změnit na okrese znamená vyhodit dvacet až pětadvacet lidí a najít nové. Od stolu se krásně kritizuje a mluví, ale kde jsou ve skutečnosti noví zájemci? Kandidaturu do těchto voleb podali pouze ti, které jsem si sám oslovil, a nikdo jiný. Ono totiž není moc nadšenců, kteří vám to budou dělat zadarmo a ve volném čase.

Kdo by podle vás měl stát v čele Fotbalové asociace ČR?
Určitě člověk z fotbalového prostředí, který si prošel fotbalem nejlépe od okresu až na vrchol. Jelikož nikdo takový to asi nebude, tak budu vybírat podle kandidátů, kteří budou teprve oznámeni. No a když nevyhraje můj kandidát, tak budu respektovat toho, kdo bude zvolen.