Nový termín byl stanoven na sobotu 20. března od 10 hodin. Znovu se změnilo také dějiště konání. Pokud to okolnosti umožní, sejdou se delegáti z jednotlivých oddílů ve sportovní hale TJ Neratovice (ul. Kapitána Jaroše).

Program zasedání, stejně jako ostatní záležitosti zůstávají beze změn, tedy stejné jako u svolaného původního termínu zasedání. Podané návrhy kandidátů na členy volených orgánů OFS zůstávají v platnosti.

Generální sekretář Fotbalové asociace ČR Jan Pauly doporučil uspořádání okresních valných hromad do poloviny dubna s tím, že termín zasedání valných hromad krajských svazů se posouvá do 10. května.