Druhý rekord přineslo předposlední kolo, kdy červenou vidělo 33 hříšníků. Z celkového počtu se červenalo i dvanáct dorostenců. Nejvíce vyloučených měly Horní Beřkovice (10), následují áčko Byšic a Zálezlice (8), N. Ves a béčko Neratovic (7). Převážná část vyloučení byla za dvě žluté karty. Tradičně dost vyloučených bylo za urážky sudích. Rovněž nevhodné chování vůči rozhodčím ze strany některých trenérů nabývá na intenzitě. Vím, že jsou to lidé zapálení pro svůj oddíl, ale musí být hráčům příkladem a umět na lavičce ovládat emoce. Ve čtyřech případech byla oddílům za tato provinění udělena pokuta.

Musím v hodnocení uvést i naše chybné rozhodnutí. V utkání sudí vyloučil za dvě žluté karty po jednom hráči na každé straně. Na základě jeho popisu přestupků v zápise jsme oběma vyloučeným udělili důtku. Bylo to chybné rozhodnutí, neboť za vyloučení už důtka neexistuje. Jelikož odpovídám za verdikt komise, tímto se okresní fotbalové veřejnosti omlouvám.

Nesmím zapomenout ocenit oddíly, které prošly podzimem bez jediné červené karty. Jsou to Libiš B, Cítov, Chvatěruby A a šest oddílů ze čtvrtých tříd. Oproti loňsku jde co do počtu o zlepšení.

Komise musela na podzim nepodmíněně uzavřít hřiště Liběchovu a Kaučuku, který si trest odpyká až na jaře. Stalo se tak kvůli nedostatečné pořadatelské službě a chování diváků. Tato služba stále zůstává velkou slabinou našich soutěží a mnoho oddílů ji podceňuje. Soutěžní řád přitom jasně ukládá pořadateli povinnost při utkání zajistit bezpečnost rozhodčích, delegátů, jakož i pořádek v prostoru stadionu.

K tomu patří mnoho dalších povinností, třeba zabránit vniknutí diváků na hrací plochu, ochrana hráčů a činovníků obou oddílů, zabránit vhazování předmětů na hrací plochu, nedovolit používání pyrotechniky v prostorách stadionu, ochránit dopravní prostředky rozhodčích v areálu hřiště. V obou těchto případech byl porušen soutěžní řád, a proto vysoké tresty. Někteří činovníci, ale i fanoušci se na mě obracejí v souvislosti s utkáním Kaučuk – Cítov.

Oznamuji, že hodnotit výkon sudího mi naprosto nepřísluší, je to věc komise rozhodčích. Mohu mít v takových případech na věc osobní názor, ale to je vše. A na vysvětlenou: já, ani nikdo z naší komise nemá žádný vliv na delegace rozhodčích a ani nejsme informováni, kdo kde píská.

Jiří Koch, předseda disciplinární komise OFS Mělník