Kandidáty do jednotlivých funkcí mohly navrhovat výhradně kluby Fotbalové asociace České republiky (FAČR). Navržený kandidát musí se svou kandidaturou vyslovit souhlas, a to buď písemně nebo veřejným prohlášením před volební komisí nebo valnou hromadou.

Účastníci valné hromady OFS si nejdříve vyslechnou tradiční zprávu předsedy za období od roku 2011, kdy se naposledy konala hodnotící valná hromada. Zkrácený dvouletý termín nyní přichází v návaznosti na novelizaci stanov FAČR, které ujednotily termíny konání valných hromad na okresní, krajské a celostátní úrovni.

Po diskuzi ke zprávě se uskuteční volby nového předsedy, šestičlenného výkonného výboru a tříčlenné revizní komise na období 2013 – 2017. Ke zvolení v prvním kole je nutná nadpoloviční většina hlasů přítomných delegátů s hlasem rozhodujícím. Ti jsou podle stanov FAČR určováni z řad představitelů statutárních orgánů klubů (zpravidla předseda, v jeho nepřítomnosti místopředseda).

„Na základě nových stanov FAČR delegáti musejí mít u sebe při prezentaci na valnou hromadu řádně vyplněný delegační list s razítkem s podpisy dvou statutárních zástupců a musejí být členy FAČR, tedy mít ID," upozornil sekretář OFS Pavel Suk, který bude valnou hromadu řídit.

Po minulé zkušenosti už okresní svaz nehodlá dát jakoukoliv záminku ke zpochybňování výsledků voleb, a tak si tentokrát dokonce zapůjčil zástěnu, která v Mělníku sloužila i během nedávných prezidentských voleb. Ty fotbalové začínají ve středu v 16 hodin v zasedací místnosti bývalého Okresního úřadu Mělník.

O tom, kdo se uchází o post předsedy OFS a místa v revizní komisi a výkonném výboru, čtěte ve středečním tištěném vydání Mělnického deníku!