V rámci opatření souvisejících s předčasně ukončenou sezonou totiž přistoupil k plošné amnestii udělených disciplinárních trestů na všech stupních (s výjimkou dvou nejvyšších ligových soutěží).

Co to bude znamenat v praxi? Na úrovni řídících komisí pro Čechy a Moravu, krajských a okresních svazů se promíjejí všechny nevykonané tresty zákazu činnosti uložené na počet soutěžních utkání a všechny nevykonané tresty zákazu činnosti na časové období nepřesahující 31. prosinec 2020. Dále jsou zastavena veškerá doposud neukončená disciplinární řízení.

Bude-li tedy nový ročník v pořádku zahájen, v což všichni fotbalisté pevně doufají, bude to v drtivé většině „s čistým štítem“.

Tato „milost“ se ovšem nevztahuje na ty provinilce, kteří se dopustili a byli potrestáni za zvláště závažné přestupky jednotlivců a klubů (tělesné napadení, úplatkářství, podvod, veřejné hanobení, diskriminace a ponížení, znevážení jména fotbalu, maření výkonu rozhodnutí, narušení regulérnosti soutěže či utkání a neuhrazení splatných dluhů).