V příštích čtyřech letech tak bude výkonný výbor pracovat ve z jedné třetiny obměněném složení: Jiří Guttenberg, Jaromír Hejna, Jiří Kabyl, Jiří Kaiser (nový člen), Štefan Kúr (staronový člen) a Slavoj Tichý. Na hospodaření svazu bude v revizní komisi nově dohlížet trojice Luboš Randák, Milan Repka a Antonín Vondráček.

Důvěru drtivé většiny zastoupených klubů dostal také stávající předseda Stanislav Krejčí. Ten nakonec souhlasil s kandidaturou, přestože chtěl původně skončit. „Věřím, že je to opravdu naposledy a že se do příštích voleb najde někdo nový a mladší," svěřil se před ne zcela zaplněným sálem.

Na valnou hromadu do zasedací místnosti Městského úřadu Mělník dorazili vyslanci jen 38 z celkového počtu 60 oddílů. K usnášeníschop­nosti ale i takový počet stačil.

V závěrečné diskusi se řeč nejčastěji točila okolo tradičního tématu: peněz. Řešila se tak například povinnost platit příspěvky na mládež v případě, že klub nemá v soutěži ani jedno mládežnické družstvo, či nanejvýš aktuální placení členských příspěvků Fotbalové asociaci České republiky.

Další střípky ze středeční valné hromady ve čtvrtečním tištěném vydání Mělnického deníku!