Činovník Sokola Jiří Kábrt se v této souvislosti obrátil na zástupce účastníků IV. A třídy, aby posvětili „mimotabulkové“ zařazení týmu do jarní části této soutěže.

„Mimotabulkově znamená, že utkání mají stejnou váhu jako mistrovská a vyžadují dodržování veškerých náležitostí pravidel fotbalu a řádů ČMFS i OFS Mělník, jsou řízeny delegovaným rozhodčím. Pouze se nezapočítávají body,“ vysvětluje Jiří Kábrt.

Jeho slova potvrzuje i předseda STK OFS Jaromír Hejna, podle kterého nebude mít vedení soutěží v případě souhlasného stanoviska klubů nic proti dodatečnému zařazení Čečelic B do soutěže.

Pokud by se tak stalo, měla by skupina sudý počet týmů, kterým by tak odpadla herní pauza a přibyly pouze cestovní výdaje k jednomu utkání navíc.

Čečeličtí bytotiž odehráli všech jedenáct zápasů na domácím hřišti, a převzali by tak veškeré povinnosti pořadatele a náklady na cestovné a odměny rozhodčích, jejich hracím dnem by byla neděle.

„Rozpohybování mechanizmu nového mužstva nese různé problémy a v domácím prostředí je jednodušší je řešit,“ zdůvodňuje Jiří Kábrt, proč tým touží odehrát všechna utkání „doma“.

Definitivně jasno o novém přírůstku „pralesní ligy“ by mělo být do konce roku. Už nyní zaznívají některá souhlasná vyjádření. „Nevidím v tom vůbec žádný problém,“ uvedl například trenér sousedního všetatského béčka Rudolf Kolínský.