„O opětovné kandidatuře jsem přemýšlel už nějakou dobu před tím, než se spustila kauza kolem bývalého místopředsedy Berbra. Když jsem se o kauze dozvěděl, bylo jasné, že do toho půjdu znovu. Chci dát klubům ještě jednu šanci k tomu, aby fotbal nevedli rozhodčí,“ říká o své motivaci sedmačtyřicetiletý Guttenberg. Coby člen výkonného výboru OFS má odsloužena čtyři volební období, tedy šestnáct let, z toho dvanáct v roli místopředsedy. „Pokud se budu cítit užitečný, jsem připravený se práci ve výkonném výboru věnovat i nadále. Nezáleží to ovšem ani tak na mně, ale především na delegátech,“ uvědomuje si.

Proč podle vás nemají být v čele fotbalu rozhodčí?
Fotbal by měli vést lidé, kteří se mu dlouhodobě věnují na klubové úrovni. Ti nejlépe vědí, s jakými potížemi se kluby setkávají, co je trápí. Rozhodčí znají fotbal z druhé strany. Znají dobře pravidla a řády, ale drtivá většina z nich toho moc neví o fungování klubů. Ale hlavně: kam jsme to s rozhodčími ve vedení svazů dopracovali?

Předpokládám, že narážíte na současnou situaci ve vedení českého fotbalu. Jaký je váš pohled na úplatkářskou kauzu, která jej zasáhla, ale dotkla se rovněž i předsedy vašeho OFS Jiřího Kabyla?
Musím říct, že mě to vůbec netěší, ale také ani nepřekvapuje. S panem Berbrem jsem měl možnost setkat se pouze jednou a dobrý dojem na mě toto setkání neudělalo. Bylo otázkou času, kdy se něco podobného objeví. Různých kauz kolem Berbra bylo už tolik, že se muselo pomyslné ucho utrhnout. Nakolik se tato kauza dotýká Jirky Kabyla, ukáže čas.

Vyjádřil se vám na výkonném výboru ke svému obvinění týkajícího se jeho role delegáta v jednom z druholigových zápasů? Přinesl uspokojivé vysvětlení?
Mluvil jsem s ním o tom a říkal mi totéž, co zveřejnil ve vašem deníku.

Dotklo se jeho obvinění chodu vedení OFS?
Nemyslím si. Jako výbor fungujeme dál, řešíme problémy s covidem a dohráním soutěží, připravujeme valnou hromadu, mládežnické turnaje, školení trenérů.

Má vaši důvěru jako předseda?
Já ho zde nebudu pranýřovat. O jeho vině, či nevině může rozhodnout jen soud. Jako s předsedou si s ním rozumím ve většině náhledů na fungování okresního fotbalu.

V čem se názorově rozcházíte?
Asi největší názorový střet jsme měli ohledně ukončení spolupráce s okresní organizací České unie sportu.

Věříte v očistu českého fotbalu?
Pokud bych nevěřil, zabalil bych to už před čtyřmi lety, kdy jsem o dva hlasy prohrál volbu na pozici předsedy. Moc dobře vím, že změny se musí udělat odspoda – na okresech a krajích. Důležité je, aby to pochopili i kluboví činovníci. Oni jsou ti, kteří na valné hromadě okresu rozdají karty. Ale musí být také někdo, kdo zvedne ten prapor a jasně prohlásí, že to zaštítí. Pokud nyní existuje nějaká výzva ke změně na okresech, musí někdo také jasně říct, že do toho půjde na nejvyšší úrovni.

Kdo by onu očistu podle vás měl, ale zároveň neměl realizovat?
Nedokážu si představit, že by měl být znovu předsedou pan Malík. Všem musí být jasné, že pan Malík byl zvolen pouze díky Berbrovi. Jeho protikandidát pan Fousek, ač měl podle mě nesporně mnohem vyšší kvalifikační předpoklady, na celé čáře prohrál. Nevím, zda bude mít pan Fousek stejný názor jako já a dá fotbalu ještě jednu šanci. Přál bych si to. A pokud ano, měl by to oznámit co nejdříve, aby ti, co přemýšlí o kandidatuře do okresů, či krajů, věděli, že tady šance na změnu je. Pokud nechce kandidovat on, měla by se rychle najít jiná osobnost, která veřejně vyhlásí svou angažovanost a jasně prohlásí, že se bude ucházet o funkci předsedy. Není moc času na otálení, pokud nebude brzy vidět schopný lídr, může nadšení některých případných kandidátů do okresu rychle opadnout.

Co říkáte na nedávná slova šéfa středočeského svazu Liby, podle kterého jsou v současnosti dehonestováni lidé z vedení okresních svazů. Cítíte to taky tak?
Z toho rozhovoru mám pocit, že předseda SKFS je vůči Berbrovi velmi loajální. Je to další z řady rozhodčích, kteří se dostali do nejvyššího vedení svazu. O žádné dehonestaci okresních předsedů nevím. Minimálně tady u nás na okrese jsem nezaznamenal nějaké extrémní osočování Jirky Kabyla. Pan Liba kauzu zlehčuje přirovnáním ke kauze premiéra Nečase. Já tam paralelu také vidím. V kauze premiéra se ukázalo, že o podstatných věcech, stejně jako ve FAČR, rozhodoval někdo v pozadí. Rozhovor cíleně vyznívá ve prospěch stávájícího fungování okresů a krajů. Je to pochopitelné, protože vybudovat takhle velkou a loajální skupinu dalo velkou práci. Ze slov pana Liby cítím, že ti rozhodčí, kteří jsou ve vedení svazů, to vlastně vzali z donucení, protože nikde nebyli žádní kandidáti. Je veřejným tajemstvím, jak volby po mnoho let probíhaly.

Povídejte…
Za všechny stačí zmínit kauzu, kdy rozhodčího Blaschkeho podporoval v roce 2013 ke zvolení do funkce předsedy pardubického svazu sám Berbr a za jeho zvolení následně odměnil spřízněné kluby, které Blaschkeho volily. Další kauzou z této doby je potrestání klubů, které podpořily paní Haindlovou jako kandidátku na funkci předsedy FAČR. Zkrátka v té atmosféře strachu nebylo moc odvážných lidí, kteří by se postavili kandidátům – rozhodčím. V této době proběhlo i moje krátké setkání s Berbrem, na kterém jsem rychle pochopil, o co mu jde ve fotbale především – o moc. Pan Liba mluví o dehonestaci stávajících předsedů OFS a KFS. Já z rozhovoru zase cítím znevažování signatářů výzvy ke změně.

Názor, že dole vlastně fotbal funguje a není důvod něco měnit, tedy nesdílíte?
Svým způsobem tady dole na okresech fotbal opravdu funguje, soutěže běží, komise fungují. Jenže jde o to, co se děje v nejvyšších patrech fotbalu. Tam je zasetý strach z postihů. Hodně známý je případ Živanic a vyloučení jejich předsedy z FAČR. Je divné, že se doposud ke kauze Berbr nevyjádřila většina ligových klubů, nevím ani o nikom ze stávajících reprezentantů. Zatím to vypadá, že strach ty nejvyšší patra pořád ještě obchází. Věřím ale, že tuhle šanci už kluby nepustí a fotbal se v příštím roce vydá na nelehkou cestu za očištění svého jména.

Jak mluvíte o zákulisí voleb, odehrávalo se snad něco podobného i v okresním měřítku, nebo čím si vysvětlujete, že rozhodčí uspěli zpravidla i tam?
Je potřeba se nejprve podívat, zda na okresech měli zvolení rozhodčí protikandidáty. Myslím, že v drtivé většině ne. Proč tomu tak bylo, je otázka. Opravdu byli a jsou rozhodčí jediní lidé, kteří jsou ochotní vést fotbal?

Vnímal jste, že do skupiny oněch loajálních předsedů okresních svazů patřil i ten mělnický? Bylo možné s tím v uplynulém období z pozice člena výkonného výboru něco udělat, třeba směrem k mandátu, s nímž za svaz vyrážel jeho zástupce například k volbám v kraji, případně výš?
Pokud si pamatuji, diskutovali jsme kandidáty na předsedu FAČR. Diskutovali jsme také o některých změnách ve stanovách. Vždy jsem řekl svůj názor, tak jako každý člen výkonného výboru. Žádné mandáty jsme předsedovi nedávali. O tom, jak bude hlasovat na valné hromadě, se rozhodne stejně vždy on sám.

Dvaadvacetiletý fotbalista Jiří Guttenberg mladší (vpravo) má na kontě za podzim třináct branek. Trénuje ho táta Jiří Guttenberg starší (vlevo). Zdroj: Foto: Karel Horňák

Kdybyste měl shrnout priority, kterými byste rád zaujal delegáty z řad klubů?
Priority jsou pro mě pořád stejné. Maximální podpora mládežnického fotbalu od mini přípravek po dorost. Musíme dělat neustále maximum pro zachování mládežnického fotbalu na okrese, abychom zachovali i fotbal dospělých. Pokud nebudou dorůstat do mužských týmů hráči, spějeme pomalu k zániku „vesnického“ fotbalu jako takového. Dnes to ještě možná tolik nevnímáme, ale je to tak. Chci proto i nadále rozšiřovat řady proškolených trenérů, kteří se věnují mládeži. A stejná je i další priorita, kterou je dostatek kvalitních rozhodčích pro všechny soutěže.

Co konkrétně vnímáte jako nejpalčivější problém v současném okresním fotbale?
Nízký počet dorosteneckých týmů, což je dlouhodobější problém. Ve výkonném výboru jsme podle mě udělali maximum pro to, aby se počet týmů rozrostl. Umožnili jsme klubům udělat sdružené týmy, hrát v menším počtu hráčů, podporujeme kluby finančně. Ostatní mládežnické týmy fungují ve slušném počtu, a tak musíme další systematickou prací s kluby jejich počet udržet nebo ještě lépe navyšovat. S tím by se v budoucnu mohl rozšířit i počet dorostenců.

Čeho si nejvíce považujete, co se na úrovni okresního fotbalu za ty necelé čtyři roky končícího volebního období povedlo?
V podstatě jsem odpověděl výše. Myslím, že jsme opravdu hodně podporovali fungování mládežnické fotbalu.

A naopak mezery?
Mezery byly v komunikaci s komisí mládeže, ale to už se, myslím, podařilo odstranit. Cením si také toho, že nám roste počet rozhodčích, a věřím, že tento trend bude pokračovat.

Sezonu znovu komplikuje koronavirus. Objevují se už ale termíny pro restart soutěží. Co říkáte na to, že by se mohlo začít koncem února? A klidně i z úhlu trenéra a šéfa Mšena?
Začínat sezonu v únoru je podle mě nesmysl, protože terény a počasí budou špatné. Kluby si zničí hrací plochy, hrozí vyšší počet zranění. Jenže pokud chceme sezonu dohrát kompletní, asi není jiné cesty. Hrát pravidelně v týdnu, je vzhledem k pracovním povinnostem hráčů nereálné.

Věříte, že se dohraje?
Moc bych si přál, aby se sezona dohrála, ale příliš tomu nevěřím. Myslím, že se bohužel ještě nějakých omezení dočkáme.

Neprojeví se koronavir na podobě samotné valné hromady, kterou chystáte?
Na podobě valné hromady se to může projevit tak, že budeme muset dodržovat rozestupy a mít roušky. Ale to jen v případě, že nám epidemiologická opatření umožní valnou hromadu uskutečnit. Zejména se jedná o povolený počet lidí ve vnitřních prostorech. Termín ještě upřesníme, ale chtěli bychom valnou hromadu uspořádat v lednu.

Máte už informace, s kým se utkáte o post předsedy?
Něco jsem už zaslechl, ale nebudu zde nikoho jmenovat. Každý by si měl svou kandidaturu oznámit sám.