Předložit kopii prohlášení zdravotní způsobilosti. Takový úkol dostaly na úterním zasedání Sportovně-technické komise okresního fotbalového svazu některé oddíly. Co mají Sokol Tišice A (OP), Sokol Jeviněves (III. třída mužů) a FC Beck Mělník Junior (IV. třída mužů) vlastně do příštího pátku pod hrozbou pokuty doložit?

„Každý hráč je povinen zabezpečit si ve svém vlastním zájmu a na své náklady informaci o své zdravotní způsobilosti ke hraní fotbalu. U hráčů mladších 18 let má tuto povinnost jejich zákonný zástupce. Hráč musí vlastnoručně podepsat prohlášení, že na základě lékařského posouzení je způsobilý absolvovat fyzickou zátěž tréninků a utkání bez nebezpečí poškození svého zdraví,“ citoval ze soutěžního řádu předseda STK Jaromír Hejna s tím, že prohlášení musí být opatřeno datem, které nesmí být starší než jeden rok.

„Kluby jsou povinny mít k dispozici prohlášení všech svých hráčů. Fotbalisté, kteří ho nemají podepsané, by neměli nastoupit k utkání,“ dodal pro někoho jistě překvapující informaci Jaromír Hejna.

STK dostala od výkonného výboru OFS za úkol udělat namátkovou kontrolu, a tak vybrala z každé soutěže mužů vždy po jednom týmu z různých části okresu – Kralupska (Jeviněves), Neratovicka (Tišice) a Mělnicka (FC Beck).