Vítězslav Wallesch se v něm vyjádřil k potrestání svého syna Ondřeje, kterému disciplinární komise okresního fotbalového svazu zastavila činnost na tři měsíce. Potřebu vyjádřit se k celé záležitosti pocítil i předseda komise rozhodčích OFS Mělník František Löffelmann.

Musím se ohradit k vyjádření Vítězslava Wallesche, a to hlavně kvůli čtenářům, abych vše uvedl na pravou míru.

Zaráží mě, že dospělý člověk se nechá zastupovat někým, kdo nemá přehled o organizaci soutěží a podobně. Myslím, že rozhodčí Wallesch byl dostatečně seznámen s povinnostmi rozhodčího.

Jedná se o mladého začínajícího rozhodčího, který se přihlásil na našem okrese na podzim v roce 2007. Od té doby měl dost prostoru, aby své přednosti prokázal. Zatím i podle ohlasů na internetových stránkách má co zlepšovat.

Žádného rozhodčího nezatracuji a snažím se jim maximálně pomoci. První půlrok jejich činnosti jim toleruji i menší prohřešky, ale zásadně nepromíjím, když se rozhodčí nedostaví k utkání bez omluvy.

Rozhodčí jsou obsazováni čtyři kola dopředu a mají dostatek času pro omluvu. V případě Ondry Wallesche se jedná o rozhodčího, který nikdy písemně nepožádal, ani telefonicky nesdělil, že se omlouvá z utkání.

Jeho styl je, že těsně před utkáním se „SMS zprávou“ omlouvá z utkání. Údajně jezdí do Liberce a může pískat pouze jeden zápas o víkendu, a to pouze, když Liberec nehraje. Na podzim se nedostavil k utkání. Když mě oddíl kontaktoval, že rozhodčí není přítomen, vytočil jsem jeho číslo a on mi řekl, že je v Olomouci. Za toto jednání obdržel po měsíční činnosti šest týdnů nepodmíněně.

To, že jezdí s dorostem Libiše, jsem se dozvěděl na internetových stránkách. Proč s nimi asi jezdil a omlouval se mi z ostatních utkání? Otec rozhodčího byl zřejmě svým synem špatně informován.

S Ondrou jsem mluvil 7. května na okresním fotbalovém svazu, kde mi vše vylíčil k utkání dorostů Liběchova a Libiše. Osobně jsem ho pozval do komise rozhodčích na 15. května, kde se měl k celému případu vyjádřit. Svou účast mi přislíbil.

Otci Ondry musím sdělit, že mé vystupování není z pozice síly, ale má funkce mě opravňuje, abych rozhodl i nepopulární věci, které se vám v tomto případě pochopitelně nelíbí. Musím vám ale zároveň poděkovat. V článku jste uvedl věci, které naše komise ani nevěděla, co se týká utkání Liběchova a Libiše. Slibuji, že události, které rozhodčí vědomě neuvedl do zápisu o utkání, vyřešíme.

Závěrem vás musím informovat, že nedostatek mladých rozhodčích není věcí předsedy, ale je to celostátní problém. Mladí lidé v dnešní době mají jiné zájmy. Málokterý se nechá o víkendech urážet, inzultovat a podobně. I přes nedostatek rozhodčích budeme nadále nekompromisní a dbát na to, aby si rozhodčí uvědomil, že je na hrací ploše proto, aby chránil zdraví hráčů a dbal na dodržování pravidel fotbalu a soutěžního řádu.

František Lőffelmann

ROZHOVOR S VÍTĚZSLAVEM WALLESCHEM S DISKUSÍ