Vynutily si to některé organizační a personální změny uvnitř oddílu, který v současné době prochází přestavbou interiéru kabin.

V souvislosti s ukončením činnosti jednoho člena realizačního týmu na úseku vedoucího dorostu a sekretáře převzal tuto písemnou agendu trenér dospělých Miroslav Bárta.

Stávající vedoucí a trenér žáků Milan Kaňovský starší si vzal na starost i dorost. K dalším starostem je to pro něho zároveň i ocenění jeho práce, protože devět jeho malých svěřenců právě do dorostu přechází.

Do čela nově zvoleného výboru byl opět potvrzen stávající předseda Ondřej Štaf, který je zároveň i koordinátorem stavebních prací. Do současného dění fotbalistů Kostelce už také zasáhly podnětné představy o náplni oslav 90ti let trvání, které si SK Labský připomene v příštím roce.

(živ)