Čtrnáct zájemců z osmi okresních klubů. Taková byla účast na středečním školení oddílových fotbalových rozhodčích. Nejen o něm, ale také o novinkách z okresní komise rozhodčích mluvil její předseda František Löffelmann. „Za roky, co tuhle věc provádím, si nepamatuji, že by se účastnili zástupci oddílů jako Pšovka, Neratovice, Kaučuk, snad jednou, když jsem prováděl školení u nich na hřišti. Jejich škoda.“

Co bylo námětem školení?
„Byl vysvětlen hlavně postup kolem vyplnění zápisu o utkání, jak postupovat při vyloučení hráče, kontrole totožnosti, neboli konfrontaci, při střídání, doplnění družstva, když nastupuje hráč v brýlích, nebo v jiných ochranných pomůckách a podobně. Dále jsem vysvětlil povinnosti asistenta rozhodčího, aby hned nezahazovali praporek, když je rozhodčí nebere. Dozvěděli se něco kolem registračních průkazů, novinky z pravidel. Myslím, že to svůj účel splnilo.“

Proč mít v klubu vyškoleného oddílového rozhodčího?
„Každý z účastníků obdržel kartičku, která mu platí rok. V případě, kdy se nedostaví delegovaný rozhodčí k utkání, má právo po předložení kartičky před ostatními utkání odřídit, aniž by se muselo losovat, nebo dohadovat, kdo utkání odřídí. Tyto kartičky platí pouze v našem okrese. Účastníci navíc dostali materiály týkající se postupu při různých problémových situacích.“

Jak dopadl letní nábor „klasických“ rozhodčích?
„Nábor, který jsme prováděli prostřednictvím tisku, nezabral. Nikdo se neozval. Získali jsme ale pět rozhodčích, z toho čtyři mladé kluky kolem dvaceti let.“

Co podle vás nové rozhodčí nejvíce od pískání zrazuje?
„Nejvíce začínající rozhodčí odradí částka, kterou musí investovat do své výbavy. Ta se pohybuje, když budu hodně opatrný, kolem dvou tisíc korun, když nebude chtít vypadat jako komediant. Dále je to chování některých pořadatelů a funkcionářů v oddílech, což by měla disciplinární komise nejvíce trestat.“

Můžete představit letošní nováčky?
„Jsou jimi Petr Jurčovský z Byšic, Vladan Přáda z Mělníka, Daniel Vermach z Hořína, Ondřej Walesch z Libiše a Jiří Blahout z Lobkovic. Všichni byli proškoleni a pokračují v činnosti. Zatím nebyl vážnější problém s jejich výkonem, na to tady máme jiné borce.“

Jakých pochybení se rozhodčí dopouští?
„Zavedli jsme stokorunové pokuty za pozdní odeslání zápisu a nedostatečně vyplněný zápis. Někteří, i když to dělají léta, jsou nepoučitelní. I přes nedostatek nadále platí, že pro neplnění povinností rozhodčího zastavujeme činnost i za cenu toho, že se neobsadí utkání. Rozhodčí se snaží určité přestupky, kterých se dopustil, zatajit, nebo neuvede jasné věci do zápisu o utkání. Jakmile se to dozvím, má smůlu. Dokonce nám pomohlo i vaše video v utkání Spomyšl – Chlumín.“

Povýšil někdo z vašich mužů směrem do kraje?
„Do vyšší soutěže jsme poslali Milana Matějčka, který je hráčem Ovčár. Nechci to zakřiknout, tento rozhodčí bude podle mého názoru postupovat hodně vysoko, záleží pouze na něm.“

Kolik je tedy aktuálně na okrese rozhodčích?
„V současné době máme pro potřebu okresu pětadvacet rozhodčích. Stále stejní se omlouvají, takže kolikrát i přes dostatečný počet neobsadíme všechna utkání. Pochopitelně další zájemce vítáme.“

(lk)