V jedné z mělnických restaurací se sešel nejen téměř kompletní výkonný výbor místního svazu, na novoroční schůzi zavítali například i zástupci Vojkovic, Lobkovic či Čechie Kralupy a na akci byl přítomen také šéf středočeského svazu Miroslav Liba.

Schůze začala symbolicky, dárek v podobě dortu k třiapadesátým narozeninám obdržel od přítomných funkcionářů předseda OFS Mělník Jiří Kabyl, který si také vzal jako první slovo. Kabyl na úvod jmenoval nejdůležitější změny, které svaz postihly, vrátil se ke svému jmenování do funkce a znovu zopakoval kompletní složení výkonného výboru.

Další bod se týkal především disciplinární komise, vedené Slavojem Tichým, které se podařilo eliminovat nejzávažnější prohřešky. Zdůrazněno ale bylo, že pomalu přibývá ostřejších vulgarit, za které budou hříšníci přísněji trestaní.

Jako velké plus viděl Jiří Kabyl v předchozím roce výrazné snížení nákladů na chod svazu, oproti předchozímu období se snížily na polovinu a asociace si tak mohla dovolit například proplatit okresním klubům náklady na odměny a dopravu sudích k zápasům mládeže. Svaz také pořídil všem rozhodčím kompletní nové odění a nový sponzor okresního přeboru, firma Ondrášovka, dodala soutěži vody v hodnotě osmdesáti tisíc, které nakonec putovaly ke všem okresním oddílům. 

Šéf místního fotbalu zmínil i loňské přátelské utkání, hrané ve Vojkovicích, kdy se proti sobě postavily dospělé výběry OFS Mělník a OFS Praha-východ. Podobná akce je v plánu znovu, v květnu výběr Mělnicka vyzve OFS Beroun.

Posledním bodem byl požadavek některých klubů, které chtějí zvýšený počet utkání pro mládež. Kabyl přislíbil, že se počet zápasů zvýší, například formou turnajů pořádaných svazem a z tohoto ohledu také uvedl, že s celou mládeží v okrese bude vypomáhat současný šéf neratovické mládeže Jiří Brunclík. Ohledně seniorské úrovně bylo zmíněno založení zimního Českého poháru, kterého se v rámci přípravy na jaro účastní velký počet mužstev z Mělnicka. 

Závěr schůze zakončila debata, která se týkala například prestižního KÁBA CUPU, a na úplném konci si vzal slovo Miroslav Liba, který zdůraznil momentálně zdravou existenci mělnického svazu, který pracuje na maximum a který má viditelné výsledky. Celý předchozí rok byl z pohledu OFS označen za uspokojivý.

Aktuální složení výkonného výboru:
Předseda: Jiří Kabyl
Místopředsedové: Jiří Guttenberg, Slavoj Tichý
Předseda STK: Jan Netolický
Předseda DK: Slavoj Tichý
Předseda KR: Milan Matějček