Za týden se v okresních soutěžích přihlásí o slovo ročník 2010/11. Hned od prvních minut budou chtít fotbalisté i diváci jít za vítězstvím, body a co nejlepším umístěním v tabulce. Při snaze ale kolikrát zapomenou na dodržování pravidel a pak jsou na pranýři rozhodčí. Ve spoustě případů jde opravdu pouze o zaujatost pro svůj tým, někdy však může dojít i k situaci, při níž si hráči nebo diváci nejsou jistí, jak že vlastně měla správně být posouzená. Pojďme si tedy projít nejdůležitější body Pravidel fotbalu a odpovězme si tak aspoň na některé otázky.

Jak velká má být hrací plocha?
Nejmenší možný rozměr je 90x45 metrů, největší povolený je 120x90 metrů.

Jak daleko je penalta?
Říká se sice, že „jde kopat desítku“, ale vzdálenost bodu pro pokutový kop od brankové čáry je 11 metrů.

Jak dlouho musím čekat na rozhodčího?
Čekací doba je nejvýše 20 minut po úředně stanoveném začátku utkání. Nedostaví-li se rozhodčí ani v čekací době a nejsou-li k utkání delegováni asistenti rozhodčího, převezme řízení utkání jiný kvalifikovaný rozhodčí, pokud je na stadiónu přítomen. Tento rozhodčí odřídí celé utkání, i kdyby se v průběhu zápasu dostavil delegovaný rozhodčí.
Dostaví-li se delegovaný rozhodčí opožděně k utkání, které zahájil a řídí oddílový rozhodčí, převezme v přerušené hře a po zjištění všech skutečností tento rozhodčí řízení utkání a řídí ho až do konce.

Kolik hráčů áčka může jít hrát za béčko?
V jednom zápase béčka mohou nastoupit dva hráči áčka.

Pokud budu ošetřován, za jak rychle se mohu vrátit do hry?
Od letošního ročníku platí, že hráč, který byl ošetřován, musí opustit hřiště a zpět jej rozhodčí pustí nejdříve po uplynutí tří minut. Toto se nevztahuje na ošetřování brankáře nebo pokud se srazí dva hráči stejného družstva.

Mohu hrát se snubním prstýnkem?
Ne. Hráči na sobě nesmí mít předměty nebezpečné pro ostatní hráče nebo i pro hráče samotného. Takovým předmětem může být např. prsten, čelenka, vlasová síťka, protéza, sádrový obvaz, kovová přezka, náramek, náramkové hodinky, řetízek, náušnice nebo jiný šperk.

Musí se míče při rozehrávce na začátku poločasu dotknout dva hráči, aby platil případný gól?
Ne. Míč je ve hře od okamžiku, kdy se pohne směrem do soupeřovy poloviny. Gól tedy platí už po prvním doteku.

Kdy se nejedná o malou domů a je povoleno si míč nadhodit na hlavu a pak hrát malou domů?
Chce-li hráč zahrát míč zpět svému brankáři tak, aby po jeho přihrávce brankář mohl uchopit míč do rukou, může tak učinit tělem, hlavou, kolenem či stehnem. Jestliže však hráč má míč u nohy a pravidlo obejde tím, že si míč nohou nadhodí na hlavu a potom ho přihraje svému brankáři hlavou, chová se nesportovně a rozhodčí ho napomene. Přitom není rozhodující, jestli se po jeho přihrávce brankář rukou míče dotkne či nedotkne. Rozhodující je úmysl hráče obejít ustanovení pravidla. Přeruší-li rozhodčí z tohoto důvodu hru, naváže ji nepřímým volným kopem v místě, kde se hráč přestupku dopustil.

Počítá se výměna hráče s brankářem za střídání?
Ne, nepočítá. Po výměně hráčů nesmí být číslo na dresu hráče ani brankáře shodné s číslem, pod kterým je v zápise o utkání uveden jiný hráč.

Jak dlouho může držet brankář míč v rukou?
Brankář smí mít míč v rukou od chvíle, kdy jej má pod kontrolou, nejvýše šest vteřin.

Může rozhodčí změnit své rozhodnutí?
Ano. Rozhodčí smí změnit své rozhodnutí, uvědomí-li si, že je nesprávné, a to buď na základě vlastního uvážení nebo na základě sdělení asistenta rozhodčího. Své rozhodnutí však muže změnit jen do doby, dokud hra nebyla znovu zahájena nebo jestliže utkání již mezitím nebylo ukončeno.

Jestliže rozhodčí hru přerušil písknutím, musí hru opět zahájit dalším písknutím?
Ne. Nemusí tak učinit pokaždé písknutím, ale vždy musí po každém přerušení hry dát znamení k pokračování ve hře. Při provádění volných kopů nebo kopů vyplývajících ze hry může rozhodčí dát pokyn rukou nebo slovy a zapískat jen v případě, že bez písknutí by mohlo vzniknout nedorozumění.
Při míči rozhodčího se znamení píšťalkou zásadně nedává, k provedení výkopu a pokutového kopu se však znamení píšťalkou musí dát vždy.

Rozhodčí signalizuje výhodu, ale mužstvo o míč přijde. Jak dlouho tato výhoda trvá?
V případě, že výhoda neměla předpokládaný účinek, má rozhodčí právo se do 3 vteřin vrátit k původnímu přestupku a nařídit odpovídající volný kop. Neplatí to však pro případ, že zvýhodněné družstvo přijde o míč vlastní vinou.

Je pravda, že oddílový pomezní rozhodčí signalizuje pouze, že míč přešel pomezní čáru?
Ano, ale rozhodčí může jejich pravomoc rozšířit i o další povinnosti asistentů rozhodčího s tou výhradou, že jeho rozhodnutí jsou vždy konečná. Dojde-li při utkání k situaci, kterou rozhodčí sám neviděl, může rozhodnout na základě signalizace nebo informací oddílového pomezního rozhodčího jen tehdy, považuje-li jeho informace za dostatečně objektivní.

Když rozhodčí vyloučí náhradníka, klesne počet hráčů na hřišti?
Ne. Počet hráčů se nemění ani pokud by rozhodčí někoho vyloučil ještě před začátkem utkání.

Kolik je minimální počet hráčů, aby nebylo ukončeno utkání?
Dokud v průběhu utkání neklesne počet hráčů jednoho družstva definitivně pod sedm, rozhodčí utkání neukončí. Ve chvíli, kdy mužstvo má na hřišti jen šest hráčů a nemá možnost mužstvo doplnit, rozhodčí zápas ukončí a podá o tom zprávu v zápise o utkání.

Za jakých okolností je rozhodčí oprávněn předčasně ukončit zápas?
Pro tmu, pro špatné povětrnostní podmínky, pro nezpůsobilý stav hrací plochy, jestliže vyloučený hráč nechce opustit hrací plochu a prostor hřiště, pro vniknutí obecenstva do prostoru hřiště, pokud hrají hráči způsobem, který ohrožuje jejich zdraví, pokud některý z týmů nemá zájem hrát, když funkcionář vyzývá hráče k odchodu z hrací plochy nebo pro hrubé nesportovní projevy obecenstva, pro malý počet hráčů, inzultaci, při úředním zákroku Policie ČR, či při úmrtí některého z členů družstva, rozhodčího či asistenta rozhodčího.

Po skončení zápasu podává ruku rozhodčímu jen kapitán?
Všichni hráči. Po závěrečném hvizdu by se měli hlavní rozhodčí a jeho asistenti odebrat do středového kruhu, kde se shromáždí i hráči obou týmů, za což odpovídají kapitáni. Pozdrav s rozhodčím a hráči soupeře probíhá stejným způsobem, jako před zahájením zápasu.

Může kapitán napsat do zápisu o utkání poznámku k výkonu rozhodčího?
Ne. Připomínky k výkonu rozhodčího lze uplatnit pouze formou, kterou stanovuje Soutěžní řád nebo Rozpis příslušné soutěže.