Důvodem společného prohlášení komise rozhodčích a disciplinární komise adresované zástupcům oddílů je zvýšený počet projevů nesportovního chování v poslední doby. „Komise rozhodčích si prováděla kontrolu na některých utkáních, většinou jsme zaznamenali dobré výkony rozhodčích, ale v několika případech máme výhrady k výkonu i k řešení projevů hrubého nesportovního chování. Komise rozhodčích vyzve sudí, aby nekompromisně postupovali při urážkách, násilí a jakémkoliv jiném hrubém nesportovním chování," píší v prohlášení šéfové obou komisí Jiří Kabyl a Slavoj Tichý.

Jak v prohlášení dále uvádějí, oddíly musejí při zmíněných prohřešcích počítat s tím, že disciplinární komise bude trestat mnohem přísněji, nebude v takových případech umožňovat prominutí zbytku trestu po uplynutí jeho poloviny a bude vedle postihů pro jednotlivce trestat oddíly finančními sankcemi. „Spoléháme na oddíly, že zajistí průběh fotbalových utkání tak, abychom se nemuseli scházet u naší komise. Zároveň upozorňujeme, že zahájit disciplinární řízení lze nejen na základě zprávy rozhodčího v zápise o utkání, ale i například na základě zprávy člena výkonného výboru," upozornil Slavoj Tichý s tím, že vůbec nejpřísněji bude jeho komise trestat nesportovní chování směrem k rozhodčím.

Jiří Kabyl pak vyzval oddíly, aby se svými připomínkami v případě pochybení sudích obraceli na komisi rozhodčích. „Naší prioritou je vyvíjet aktivitu směrem k rozhodčím, ke zlepšování jejich výkonnosti," zdůraznil. Oba pak věří, že společně s oddíly odbourají jevy, které na fotbalová hřiště nepatří.

Podaří se jim to?