Celá subkultura okresních fotbalových svazů je složitější. Skládá se zpravidla ze tří pododdílů, kterými jsou disciplinární komise, sportovně-technická komise a komise rozhodčích. Každá má pochopitelně na starosti něco jiného. Na všechny tři komise dohlíží výkonný výbor.

Okresní svaz také využívá sekretáře a účetní. Na aktivu bylo prozrazeno, že zaměstnanec na pozici sekretáře byl měsíčně odměněn mzdou šestadvacet tisíc. Další překvapivě vysoká částka byla pravidelně přidělována dalšímu zaměstnanci - a to účetnímu, respektive účetní. Ta dostávala o čtyři tisíce méně, dvaadvacet tisíc. 

Obojí jsou částky, které by se daly pochopit možná na centrálním svazu českého fotbalu, na okresní bázi tahle nesmyslnost někoho může doslova dráždit. Další pikantností je to, že sám jeden z těchto dvou zaměstnanců ohodnotil jednu z těchto prací čtyřmi až pěti tisíci korunami za měsíc. 

Za třicet dnů činí součet obou platů osmačtyřicet tisíc. Za rok je to přes půl milionu, přesně pět set sedmdesát šest tisíc. Kdyby se mzdy těchto dvou pracovníků snížily na polovinu, svaz by měl k dispozici ročně necelých tři sta tisíc. 

Co by se za takovou částku dalo pořídit? Skoro šest stovek míčů. V okrese je celkem devětapadesát aktivních fotbalových klubů, každý z nich by při stejném rozdělení obdržel deset kusů. Nebo brankářské rukavice - svaz by si za ušetřené peníze mohl dovolit koupit tři sta třicet párů rukavic. 

Jsou to zbytečně promrhané peníze, čehož si jsou nejvyšší představitelé místního svazu vědomi. „Byla to pro mě hodně šokující částka, hlavně když vezmu v potaz poměr odevzdané práce. Obě cifry byly samozřejmě okamžitě zrušeny. Nějaké peníze se těmto dvou funkcím uvolnit musí, ale určitě to nebudou takhle vysoká čísla,“ popsal situaci Jiří Kabyl, předseda Okresního fotbalového svazu Mělník.

Financí se týkala i další zpráva od svazu, jednotlivým klubům bude v následující době vráceno dohromady šestapadesát tisíc za náklady, které spolky vynaložily vůči mládežnickým týmům.

Co by se dalo pořídit za ušetřených 288 000 korun: 
- 588 míčů
- 330 párů brankářských rukavic
- 186 tréninkových figurín lidské velikosti
- 15 fotbalových sítí na velké brány
- 10 certifikovaných branek pro mládežnický fotbal