Z vítězství se radoval Božkov Team, druhá skončila Motorová Rána Praha, třetí Sokol Dolní Beřkovice. Nejlepším střelcem turnaje se stal Tomáš Prejsa, nejlepším brankařem turnaje byl vyhlášen Kamil Fiala. Dále byly odměněny staré gardy, kde 1. místo získalo Torpédo Dolní Beřkovice, 2. místo SK 1980 Praha, 3. místo FC Morová Rána. Turnaje se zúčastnilo 14 mužstev především ze Středočeského kraje, ale i z Prahy a Ústí nad Labem.

19. ročník organizuje jako ředitel Miroslav Hrdý se svým kolektivem a můžeme konstatovat, že celková příprava a průběh turnaje byl velmi dobře zajištěn. Tato dobrá organizace se projevila v dobrém chování všech hráčů a jednotlivých týmů zvlášť. Mimořádně si vážíme významných účastníků Šamponi z Chotěšova, kteří se pravidelně zúčastňují všech ročníků. Samotná účast nasvědčuje tomu, že jednotlivé týmy si váží dobrého prostředí, které jim umožňuje možnost stanování a parkování ve sportovním areálu zdarma.

Při jednotlivých utkáních jsme viděli obrovskou snahu vítězit jako například u hráčů z Dolních Beřkovic, Horních Počapel, Cítova a dalších. Bylo vidět, že některé týmy mají vynikající kombinační hru. U všech mužstev byla snaha dosáhnout co nejlepšího sportovního výsledku. Pozitivně hodnotíme i činnost rozhodčích, kteří trvali na tom, aby hra byla fair play a nedocházelo ke zbytečným a tvrdým zákrokům. Z těchto důvodů se domníváme, že i hráči pochopili, že je nutné hrát se vší energií, ale vyvarovat se nebezpečným zákrokům.

Velmi dobře hodnotíme i činnost restaurace slečny Bětky Kortanové, Rovněž i správce hřiště Horst Günzel se zasloužil s dalšími pracovníky o dobrou přípravu turnaje. Pořadatelská služba fungovala po celou dobu turnaje na dobré úrovni. První den turnaje byl zakončen zábavou, kde si všichni přítomní mohli zatancovat a zazpívat společně s hudbou.

Ředitel turnaje a starosta obce Miroslav Hrdý pozval všechny účastníky na 20. ročník v roce 2019, ke 100. výročí založení TJ Sokol Dolní Beřkovice.

EMIL VAŠÍČEK