Obracet se na ni mohou také oddíly z Mělnicka, které nejsou pojištěny a nebudou požadovat úhradu škod dle své pojistné smlouvy. Podle Jaromíra Hejny z STK OFS je nutné především zdokumentovat škody vzniklé při povodních a vyplnit formulář o jejich oznámení, který je k dispozici na OFS. Komise bude po vyhodnocení celkových škod informovat o dalším postupu individuálně. Pro tyto případy byla zřízena e-mailová adresa: povodne@fotbal.cz, podrobnější informace a dotazy na telefonu 724 348 082.