1/1

Žádost o poskytnutí dotace prostřednictvím veřejnoprávní smlouvy dle Programu „Výměna zdrojů tepla na pevná paliva v rodinných domech ve Středočeském kraji 2019 - 2023“.

Žádost o poskytnutí dotace prostřednictvím veřejnoprávní smlouvy dle Programu „Výměna zdrojů tepla na pevná paliva v rodinných domech ve Středočeském kraji 2019 - 2023“.

Zdroj: Krajský úřad Středočeského kraje