Galerie: Galerie z prací na stavbě protipovodňové hráze v Hoříně.