Galerie: Lubomír Pospíšil - polarografie

Za objev a rozvoj polarografie získal Jaroslav Heyrovský (uprostřed) Nobelovu cenu. Před sto lety v laboratoři provedl sérii experimentů a z naměřených výsledků pochopil, že se mu podařil průlomový objev. Vědecký pracovník Lubomír Pospíšil (vpravo) z Ústavu Jaroslava Heyrovského AV ČR v Praze. Pamětník Jaroslava Heyrovského, kterého potkával v laboratořích na sklonku jeho života. Vědecký pracovník Lubomír Pospíšil z Ústavu Jaroslava Heyrovského AV ČR v Praze. Pamětník Jaroslava Heyrovského, kterého potkával v laboratořích na sklonku jeho života. Za objev a rozvoj polarografie získal Jaroslav Heyrovský Nobelovu cenu. Před sto lety v laboratoři provedl sérii experimentů a z naměřených výsledků pochopil, že se mu podařil průlomový objev. Zrod polarografie slaví sto let. Jaroslav Heyrovský metodu objevil 10. února 1922. Za objev a rozvoj polarografie získal Jaroslav Heyrovský Nobelovu cenu. Před sto lety v laboratoři provedl sérii experimentů a z naměřených výsledků pochopil, že se mu podařil průlomový objev. Zrod polarografie slaví sto let. Jaroslav Heyrovský metodu objevil 10. února 1922. Polarograf byl jen začátek. Na princip objevený profesorem Heyrovským navázala řada přístrojů, které v současnosti využívají další, pokročilé metody, mimo jiné voltametrii, spektroelektrochemii nebo elektrochemickou skenovací mikroskopii. Pomáhají analyzo