Galerie: Mělnický osvětový a okrašlovací spolek vydal nový betlém a vánoční pohlednice