Galerie: Mezi voliči převládá spíše mladší generace