Opatření proti suchu: přírodě blízké retenční opatření – mokřady

Opatření proti suchu: přírodě blízké retenční opatření – mokřady

Zdroj: archiv Středočeského inovačního centra

Opatření proti suchu: jednoduché mechanické opatření bránící erozi zemědělské půdy při přívalových srážkách

Zdroj: archiv Středočeského inovačního centra

Opatření proti suchu: metoda strip-till vhodná pro suché oblasti a svažité pozemky zabraňuje erozi a zvyšuje významně udržení vody v půdě

Zdroj: archiv Středočeského inovačního centra

NEJNOVĚJŠÍ VIDEO Z REGIONU
Koho z politické scény považujete za škůdce polistopadového vývoje?
DOPORUČENÉ ČLÁNKY

Zdroj: Deník