Galerie: Spinosauři

Jedna z ilustrací zobrazujících, jak mohl spinosaurus lovit ve vodě. Tento obrázek je zobrazením lovu, jak si jej představuje druhý názorový proud vědců. Podle nich spinosaurus pouze ve vodě stál, ovšem nepronásledoval kořist pod hladinou. Socha spinosaura u muzea v Barceloně. Socha byla vytvořena podle kostry, nalezené v roce 2014. Na základě této kostry vědci poprvé usoudili, že spinosaurus trávil většinu života ve vodě. Kostra spinosaura. Jedna z ilustrací zobrazujících, jak mohl spinosaurus lovit ve vodě. To, že byl vodním dravcem naznačuje i nejnovější studie, ne všichni vědci ale s tímto názorem souhlasí. Kostra spinosaura. Jedna z ilustrací možného vzhledu spinosaura. Vzhled tohoto predátora se v průběhu let, kdy obýval Zemi, měnil, jak se tvor přizpůsoboval prostředí. Jedna z ilustrací možného vzhledu spinosaura. Vzhled tohoto predátora se v průběhu let, kdy obýval Zemi, měnil, jak se tvor přizpůsoboval prostředí. Jedna z ilustrací možného vzhledu spinosaura. Vzhled tohoto predátora se v průběhu let, kdy obýval Zemi, měnil, jak se tvor přizpůsoboval prostředí. Na tomto obrázku jsou spinosauři zobrazeni ještě jako suchozemští tvorové. Ilustrace možného vzhledu hlavy spinosaura. Jedna z ilustrací možného vzhledu spinosaura. Vzhled tohoto predátora se v průběhu let, kdy obýval Zemi, měnil, jak se tvor přizpůsoboval prostředí. Jedna z ilustrací možného vzhledu spinosaura. Vzhled tohoto predátora se v průběhu let, kdy obýval Zemi, měnil, jak se tvor přizpůsoboval prostředí. Na tomto obrázku je spinosaurus zobrazen jako jeden z druhů vodních predátorů.