Kokořín v roce 1890.

Zdroj: archiv Karla Lojky

Kresba K. H. Máchy z roku 1832, okolí navštívil znovu v roce 1833.

Kresba K. H. Máchy z roku 1832, okolí navštívil znovu v roce 1833.

Zdroj: archiv Karla Lojky

Hrad Kokořín po rekonstrukci a dostavbě po r. 1918.

Zdroj: archiv Karla Lojky

Snímek Kokořína z počátku 20. století

Zdroj: archiv Karla Lojky

Veduta Kokořín, polovina 19. století

Zdroj: archiv Karla Lojky

Veduta Kokořína

Zdroj: archiv Karla Lojky

NEJNOVĚJŠÍ VIDEO Z REGIONU
MMR listopad 2019 – Olomouc
DOPORUČENÉ ČLÁNKY

Zdroj: Redakce