Sbor dobrovolných hasičů (SDH) Daminěves pořádal jubilejní 20. ročník sportovního rybolovu.

„Pro zaregistrované děti je každý rok připraven balíček sladkostí a malých dárků. Letos navíc připomínají 20 let pamětní list a placky s dvacítkou“ popsal starosta SDH Daminěves Jiří Kliment.

Hlavní soutěž byla v rybolovu. Vyhrával nejvyšší počet ulovených ryb a největší úlovek. Pro nerybařící děti byly připraveny v parku soutěže, skákací hrad či tetování. Po rybolovu proběhla ukázka práce policejních kynologů.

Než stačili diváci přejít od rybníku do parku, ozvalo se volání „Hoří“! Za chvíli přijížděla hasičská auta s houkačkou. Tato událost nebyla na pořadu dětského dne. Hořelo nedaleké pole.

Incident nijak akci nenarušil a na závěr došlo i na slibovanou a všemi oblíbenou pěnu. Začala pokrývat zemi jen s malým zpožděním, protože po hašení hořícího pole došla voda.

ZAMĚŘUJÍ SE NA PREVENCI

I letos došlo v poledne před vyhlášením výsledků na ukázku zásahů složek integrovaného záchranného systému. „První rok jsme začínali ukázkou hašení, zapálili jsme domeček z kartonů. Další rok byla ukázka vyprošťování z havarovaného vozidla, jindy si děti mohly vyzkoušet dýchací přístroje v zakouřeném stanu. Pokaždé se snažíme zaměřit akci na prevenci a ukázku práce záchranných složek. Nejde tedy jen o zábavu, ale také o vzdělávání dětí i dospělých,“ vysvětlil starosta hasičů Jiří Kliment.

„Vždy se snažíme, abychom přiblížili, jak vypadá reálný zásah od začátku do konce. Vytvoříme situaci, ke které by mohlo dojít. Figurant například spadne ze stromu. Děti a rodiče mohou přesně vidět, co by se v reálné situaci dělo dál,“ dodal.


Marta Dušková