Sbor dobrovolných hasičů Lužec pořádá celoročně kulturní akce. Koncem ledna měli hasičský ples, uskutečnil se už pátý ročník. Pořádají dětské dny, připravují čarodějnice.

Provozní park sboru je dostatečně vybavený, mají vlastní cisternu. „Cisternu vlastníme čtyři roky. Pamatuji si to moc dobře, protože se nám narodila dcera a cisterna se jmenuje po ní Anička,“ vysvětlil s úsměvem starosta sboru Vojtěch Hrdlička.

Nábor dětí provádějí aktivně hlavně na dětských akcích. Nečekají, až někdo projeví zájem sám. Nábor dospělých je složitější a nesetkává se s úspěchem. Sbor je velmi mladý, věkový průměr je 35 let, znají se většinou od mala, takže jsou dobrá parta, a to se odráží i na jejich činnosti. „Všichni jsme si vlastně založili novou generaci, takže si tu budujeme budoucnost,“ podotýká starosta.

Děti se na rozdíl od dospělých zúčastňují soutěží v požárním sboru a mají tréninky na hasičském hřišti. Do budoucna sbor uvažuje i o založení družstva dospělých.

Nyní řeší místní hasiči jiné záležitosti, jako je rekonstrukce jejich hasičské zbrojnice. Vloni již prošla částečnou rekonstrukcí, mimo jiné došlo k výměně starých oken za plastová.

„Hodně sborů okolo nás je nyní na vzestupu, to my ještě úplně nejsme,“ vysvětluje Vojtěch Hrdlička: „My se k tomu postupně dostáváme a sbor se rozrůstá o nové členy a je o nás zájem.“

Žáci připravují studii Kodiaq ve verzi pickup.
Žáci připravují studii Kodiaq ve verzi pickup
Kralupské muzeum promítlo outdoorové filmy
Expediční kamera přijela do Kralup

Marta Dušková