V době, kdy už mělo mnoho měst a vesnic své požárníky, se k založení sboru rozhodli i v Chorušicích. U zrodu dobrovolníků s helmicemi na hlavách a proudnicemi v rukou stálo jednatřicet členů. Prvním velitelem chorušických hasičů byl Václav Gregor a jednatelem František Řehák. Zajímavě nazvanou funkcí byl například stříkačník a lezec.

Podle současného jednatele sboru Jiřího Müllera začali být chorušičtí hasiči nejvíce aktivní po roce 1988. „V obci byla v tu dobu spousta dětí, rodičů, ale i ostatních lidí, kteří měli velký zájem o chod tohoto sdružení. Každoročně jsme se účastnili závodů v požárním sportu,“ uvedl Müller a dodal, v té době byly ve sboru družstva mládeže, mužů i žen. S účastí na hasičských závodech chorušičtí hasiči skončili v roce 1999 na závodech v Mělníku. Zájem dětí a mládeže o hasičinu totiž výrazně klesl.

Nyní je ve sboru chorušických dobrovolných hasičů pouhých jednadvacet členů, kteří se snaží udržovat letilé tradice. „Dnes mají mladí úplně jiné zájmy, ale i přesto se snažíme tradici sboru udržet a pokračovat v tom, co naši předchůdci založili. Věříme, že i my budeme jednou moci předat štafetový kolík další generaci,“ připomněl hasič.

Dobrovolníci z Chorušic k několika zásahům ročně vyjíždějí skříňovou avií, vybavenou požární stříkačkou. „Naše technika slouží především k cvičení jednotky, ale i k mimořádným akcím, kterých je díky bohu minimálně,“ poznamenal jednatel hasičů.

Od založení sboru až do současnosti se hasiči stále věnují kulturnímu dění v obci. „Tradičně pořádáme dětské dny, hasičské plesy i pálení čarodějnic. Také se podílíme na chorušických poutích a jiných akcích,“ doplnil Jiří Müller.

Kozlův hasičský počin - HLASUJTE ZDE