Dobrovolní hasiči z Kel slaví letos významné jubileum, rovných sto dvacet let od svého založení. Když pětadvacet místních mužů podepsalo zakládající listiny sboru dobrovolných hasičů, bylo právě 25. března roku 1890.

Ještě před tím, než vesnicí začali procházet požárníci ve světlých uniformách a zdobených přilbách, měly Kly dvě ruční stříkačky, dva žebříky, několik háků a tucet plátěných pytlů. Stříkačky však nebyly příliš účinné, skládaly se totiž z kádě a pumpy, od níž se táhla dvoumetrová hadice. Mnohdy proto bylo lepší lít vodu z plátěných pytlů rovnou do ohně.

Lepší vybavení získali hasiči už v prvním roce svého působení. Za 437 zlatých vesnice koupila pumpovací stříkačku na čtyřkolovém podvozku. Skoro polovinu zaplatila obec, na zbytek si vzali dobrovolníci půjčku. Stříkačka stojí dodnes v hasičském muzeu ve Všetatech, kam ji Kelští zapůjčili.

Podle současného velitele kelských dobrovolných hasičů Jiřího Krále má sbor čtyřiasedmdesát členů, mezi nimi i třiadvacet mladých hasičů do osmnácti let.

„Zásahová jednotka má dvanáct členů ve věku od devatenácti do šedesáti let. Starší hasiči tak předávají své dlouholeté zkušenosti mladším kolegům,“ poznamenal Král.

Do terénu vyjíždějí hasiči v průměru ke čtyřem zásahům ročně, převažují mezi nimi zejména živelné pohromy. „Na prvním místě jsou u nás povodně, pak následují vichřice a další technické zásahy,“ připomněl velitel kelských hasičů.

Dobráci z vesnice s dvanácti sty obyvatel k zásahům vyrážejí s cisternou na podvozku Škoda 706 trambus a Avií DVS osazenou čerpadlem PS 12. „Mezi dalším vybavením naší jednotky je plovoucí čerpadlo, elektrocentrála, loďka s vestami a motorová pila,“ představil techniku kelských hasičů Král.

Se stávajícím vybavením jsou hasiči spokojeni, jen by si časem přáli novou pramici s motorem. Loďka, kterou mají, prý není dostatečně stabilní pro práci na vodě.

O svou techniku se dobráci pravidelně starají. Scházejí se každý třetí pátek v měsíci. „Pečujeme jak o techniku, tak o kulturní dům, jehož součástí je požární zbrojnice,“ uvedl velitel kelské zásahové jednotky.

Hasiči nejezdí jen hasit a likvidovat následky živelných pohrom, ale vyrážejí také čas od času na soutěže, poměřit si síly s kolegy z jiných sborů.

„V požárním sportu se účastníme okresního kola. Donedávna jsme se pravidelně vraceli domů s bronzovou medailí,“ řekl Král a připomněl, že v posledních kolech hasiči soutěžní družstvo omladili. Na výsledcích se pak trochu projevila nezkušenost mladých hasičů.

Soutěžní družstvo žen hasiči z Kel v současné době nemají, ještě před několika lety se ale účastnilo okresních kol.

Samostatnou kapitolou je pro kelské dobráky hasičská mládež, která už léta obsazuje nejvyšší příčky na okresních kolech soutěží i memoriálech. „Práce s mládeží je pro nás spolu s činností jednotky tím nejdůležitějším úkolem,“ vysvětlil hasič.

Ani kulturní dění v obci není hasičům cizí. Každoročně pořádají tradiční Hasičský maškarní ples, který je v letošním roce naplánován na poslední sobotu v únoru.

Sto dvacáté výročí svého založené hasiči ve Klích oslaví ve druhé polovině letošního září.