U nedomického rybníka slavilo s domácími hasiči jejich jubileum i deset sborů z okolních obcí. Všechna družstva poměřila své síly v soutěži Hasičský kačák. Hasiči museli přeplout na pramici rybník, rozmotat hadice, vypít mléko, zase hadice smotat a vyrazit zpět přes kačák.

Návrat k historii

Současní dobrovolní hasiči z obou obcí pracují společně, v minulosti však měli v Ovčárech i v Nedomicích samostatné sbory.

Ten starší, nedomický, založilo devatenáct místních mužů v roce 1889. Působili i v Ovčárech, ty byly totiž až do roku 1924 osadou Nedomic. Prvním starostou nedomického sboru byl podle kroniky hasičů Josef Svoboda, velitelem se stal Josef Hadrbolec.

Ovčáry neměly svůj sbor ještě dlouho po oddělení obce od Nedomic. Až v roce 1941, na příkaz Okresního úřadu v Brandýse nad Labem, byl sbor založen. Vstoupili do něj tehdy i všichni obecní zastupitelé. Starostou sboru byl František Fabián a velitelem Josef Mádl.

Za totalitního režimu byly obě obce spojeny a patřily pod Místní národní výbor v Ovčárech. Zanedlouho se nedomický sbor rozpadl, aniž by ho někdo oiciálně zrušil. Od té doby působí dobrovolní hasiči z Ovčár i Nedomic společně v jednou sboru.

Sto let od založení

V roce 1989, kdy slavili dobrovolníci z Ovčár a Nedomic sto let od založení, čítal sbor osmdesát členů. Podle tehdejších záznamů bylo mezi nimi dvacet až třicet mladých a činných hasičů.

KOZLŮV HASIČSKÝ POČIN - HLASUJTE ZDE

Hasiči a současnost

Dnes má sbor dobrovolných hasičů podle jeho starosty Josefa Hromady třiasedmdesát členů s věkovým průměrem třiačtyřicet let. „Nejmladšímu členovi je sedmnáct a nejstaršímu čtyřiaosmdesát,“ konstatoval Hromada s tím, že ve sboru jsou i celá pokolení.

Využívají závlahu

Jednotka sboru dobrovolných hasičů, jejímž zřizovatelem je obec, má sedmnáct členů. Ti vyjíždějí v průměru k sedmi zásahům ročně. Svolávají se přitom sirénou a telefony.

„Většinou se jedná o technickou pomoc, jako je například čerpání vody. Naší výhodou v sezoně je polní závlahový systém, na který se můžeme bez problémů v případě požáru napojit,“ připoměl strosta hasičů. Napojit se na hydrant, závlahu nebo jiný zdroj vody, je pro místní hasiče jedinou možností, nevlastní totiž žádnou cisternu.

K zásahům jezdí avií

Jednotka ze zbrojnice vyjíždí s vozem Avia A30, který jí slouží už šestnáctý rok. „Od roku 1969 vlastníme motorovou stříkačku PPS 12, dále máme čerpadlo, elektrocentrálu, motorovou pilu, nově dva dýchací přístroje a čtveřici ručních vysílaček, ty jsme pořídili letos z financí obce Ovčáry a Středočeského kraje,“ podotkl starosta sboru a dodal, že celá jednotka je vybavena zásahovými obleky. Jednotka se podílela i na pomoc i při povodních před třemi lety, kdy hasiči z Ovčár – Nedomic čtyři dny odčerpávali vodu v Tišicích.

Hasičský sbor každoročně pořádá tradiční hasičský ples, staročeské máje s průvodem, stavěním májky a májovou zábavou. Pro děti hasiči připravují mikulášské nadílky a podílejí se na programu dětského dne. Také rozsvěcují vánoční stromeček.

Při členských brigádách dobrovolníci udržují svou techniku, vodní nádrž i přilehlé okolí v obou obcích.

Požárníci se už dva roky zúčastňují akce kosteleckých hasičů Rozloučení s prázdninami.