Už v roce 1885 místní lidé věděli, jak moc je důležité mít v obci muže, kteří se postaví ohni i ostatním pohromám čelem. Založili proto hasičskou jednotku s patnácti muži.

Podle jejich pokračovatele a velitele současné jednotky dobrovolných hasičů Luboše Klobásy bylo na začátku minulého století členství v hasičském sboru prestižní záležitostí a každý hasič byl váženým člověkem.

Nyní z hasičské zbrojnice ve Všetatech vyjíždí k zásahům devatenáct aktivních hasičů.
„Včetně seniorů a dětí je nás osmdesát. Je však potřeba rozlišovat sbor dobrovolných hasičů a jednotku sboru dobrovolných hasičů. Jednotka patří pod obec, zajišťuje požární ochranu a výjezdovou činnost, kdežto sbor je občanské sdružení zabývající se spíše kulturní činností v obci,“ připomněl Luboš Klobása.

Více než polovina jednotky všetatských hasičů jsou profesionální hasiči působící v záchranných sborech Středočeského kraje, převážně však v Mělníku. „Specializujeme se především na technické pomoci, což jsou i dopravní nehody,“ prozradil Luboš Klobása s tím, že jsou jednou ze dvou dobrovolných jednotek v mělnickém okrese, které jsou určené na dopravní nehody.

Vedle klasického vybavení jsou vozy všetatských dobrovolníků vybaveny i hydraulickým vyprošťovacím zařízením a impulsním hašením, pomocí kterého dokážou uhasit požár vozidla několika litry vody. „Impulsní hašení je vhodné i k likvidaci menšího požáru v bytě, zejména proto, že malým množstvím vody nedojde k podmáčení,“ doplnil velitel jednotky. Tyto finančně nákladné přístroje jsou v okrese jen dva, jeden ve Všetatech a druhý mají hasiči podnikové jednotky kralupského Synthosu.

Díky svému technickému vybavení zálohují všetatští hasiči i mělnické profesionály. „V případě, že celá jednotka profesionálních hasičů odjede k zásahu, povolají nás do zálohy, kdyby se něco dalšího přihodilo,“ podotkl Klobása, který je také jedním z mělnických profesionálů.

Šest výjezdů měsíčně. To je současný průměr hasičů ze Všetat. Svolávají se systémem, který odešle všem členům jednotky sms zprávu s podrobnostmi k výjezdu. S dvojicí cisteren, rychlým zásahovým vozidlem a dopravním automobilem vyjíždějí s jediným posláním – zachraňovat životy a majetek.
Za zmínku stojí hasičská mládež, která se ve Všetatech připravuje k budoucímu koníčku či povolání už téměř půl století. Nyní má mládež všetatských hasičů sedmnáct členů. Ti se pravidelně aktivně zúčastňují závodů pro mladé hasiče, jezdí na exkurze do ostatních sborů a jezdí na soustředění do kempu Branžež, kde všetatský sbor vlatní tři chatky.

Sbor dobrovolných hasičů Všetaty provozuje i muzeum požární techniky. Vedle šesti starožitných koňských stříkaček jsou tam k vidění různá čerpadla, pumpy, výstroj, spojovací technika i několik dobových přileb.

Raritou muzea je finanční kniha psaná od založení Sboru dobrovolných hasičů Všetaty.

Nejlepší počin podle Luboše Klobásy-velitele JSDH Všetaty

Jedním z největších zážitků a zkušeností všetatských hasičů jsou podle velitele jednotky Luboše Klobásy zásahy o povodních v létě 2002. „Naší jednotce se podařilo zachránit několik osob i zvířat,“ zavzpomínal. Dobrovolní hasiči ze Všetat byli o povodních nasazeni hlavně v Obříství, kde působili několik týdnů. Vzhledem k tomu, že velká část všetatských dobrovolníků je také profesionálními hasiči, byli u zásahů téměř nepřetržitě, ať za dobrovolnou nebo za profesionální hasičskou jednotku.