Sbor dobrovolných hasičů (SDH) Luštěnice byl založen v roce 1892. V současné době má 25 členů, dvanáct z nich je ve výjezdové jednotce, zařazené do kategorie JPO III vyjíždějí tedy k zásahu do deseti minut od nahlášení poplachu.

Sbor má k dispozici dvě zásahová vozidla. S nimi jezdí nejen likvidovat požáry či vykonávat obecně technickou pomoc. Například v roce 2013 se účastnil záchranných prací po povodních.

Významnou událostí bylo pořízení slavnostního praporu u příležitosti oslav 125 let založení sboru v létě roku 2017. Prapor při předání vysvětil farář ze Všejan.

Kolektiv mladých hasičů je zapojen do celostátní hry Plamen a účastní se soutěží Boleslavského poháru nebo soutěží pořádaných okolními hasičskými sbory. Pod vedením Jaroslava Dolečka ml. a st. se snaží dosáhnout co nejlepších výsledků.

K činnosti členů výjezdové jednotky patří pravidelné školení velitelů, strojníků, nositelů dýchací techniky a pracovníků s motorovou pilou. Několik členů úspěšně složilo zkoušku rozhodčích požárního sportu a aktivně se účastní rozhodování na různých soutěžích okresu.