Oslavy stotřicetileté existence sboru Ovčáry-Nedomice probíhaly zejména na hřišti v Ovčárech. Akce začala ve 12.30 hodin a trvala až do pozdního večera.

Slavnostního zahájení oslav se zúčastnili představitelé obou obcí i hasičského sboru, starostové a další členové vedení. Při této příležitosti také ceremoniálně předal Jan Hon z Okresního sdružení hasičů místním hasičům stuhu na prapor.

Od 13 hodin následovaly zábavné závody dětí a po nich si zasoutěžili i dospělí. Děti složily dvanáct družstev, dospělí šest: čtyři mužská a dvě ženská.

Nejednalo se o seriózní závod v požárním sportu, ale soutěže byly naopak navrženy tak, aby si účastníci „zablbli“ a přispěli veselou náladou a sportovním vyžitím k atmosféře významné události obce a sboru. Výherci i tak byli samozřejmě oceněni podle všech pravidel fair play.

PŘEDVEDLI HISTORICKOU I MODERNÍ TECHNIKU

Odhadem se celé akce zúčastnilo několik stovek lidí. Děti mohly v zábavě pokračovat na skákacím hradu, který měl tvar hasičského vozu, nebo v oblíbené pěně. Účastníci mohli vidět také třeba ukázky akční práce policejních psovodů.

Po celý den na místě probíhala i výstava techniky Integrovaného záchranného systému. Přispěli k tomu valnou měrou také hasiči z okolních obcí. Vystavené kousky se neomezovaly jen na současnou techniku například novou nárazníkovou lafetu na sotva rok a půl starém cisternovém vozidle sboru. K vidění byly i historické exponáty. Sbor s povděkem přijal například nabídku Sboru dobrovolných hasičů Křenek na zapůjčení koňské stříkačky.