Jeho vzniku v roce 1922 předcházel velký požár na Blatech v roce 1921. Prvním starostou se stal Václav Tomeš a velitelem byl Václav Hodač.

Už v prvním roce svého založení získal blatecký sbor dvě čtyřkolové stříkačky. Ty měli členové sboru porůznu uschovány ve svých soukromých objektech, protože sbor zatím neměl zbrojnici. S její stavbou se začalo až v roce 1924.

Nová hasičská zbrojnice vyrostla v blízkosti vlakového přejezdu v Kokořínské ulici. Stála tam až do roku 1957.

Malá budova přestala ve čtyřicátých letech minulého století členům sboru prostorově nevyhovovat. Stavby nové zbrojnice se však blatečtí hasiči dočkali až o deset let později.

V roce 1957 už stála na rohu Šafaříkovy a Požární ulice zbrusu nová, třináct metrů dlouhá a devět metrů široká zbrojnice. Její součástí byla vedle garáže pro hasičské vozy také zasedací místnost a další příslušenství.

V současné době je starostkou sboru Pavla Urbanová a velitelem Jiří Srb. Sbor se účastní hasičských soutěží a každoročně také pořádá hasičský ples.
Sbor má samozřejmě i svou zásahovou jednotku, která má deset členů. Jsou jimi Jiří Srb, Miloslav Urban, Jaroslav Vysoký, Václav Ivančík, Martin Kramný, Jaromír Jindřich, Pavel Veselý, Pavel Veselý mladší, František Koula a František Fišer mladší.

Zasahují především u rozsáhlejších požárů. V loňském roce například jednotka pomáhala hasit požár rodinného domu v Dobrovského ulici v Mělníku.
Před několika měsíci se výrazně podílela také na lidvidaci obrovského požáru kamionů v Brozánkách. Ten je označován za jeden z největších poslední doby v České republice.

Blatecká desítka společně se zásahovými jednotkami dobrovolných sborů Vehlovice, Mlazice a Chloumek patří do zásahové jednotky města Mělníka.
Zbývající mělnické dobrovolné sbory představíme jednotlivě v příštích týdnech.