V současné době má sbor 31 dospělých členů, 17 z nich působí ve výjezdové jednotce, a 17 malých hasičů. Starostou sboru a zástupcem velitele jednotky je Josef Chramosta.

Při letošních oslavách bude hlavní pozornost upřena k novému praporu sboru. Původní historická zástava, která se nachází v muzejním depozitáři, sloužila hasičům od roku 1876. Látka, z níž byla zhotovena, přitom pochází z let 1820 až 1850, kdy bývala praporem místní gardy. Tehdejší gardy byly v obcích zřizovány k udržení pořádku.

Podle dochovaného praporu si nyní hasiči nechali zhotovit přesnou repliku, jež bude do budoucna uložena na obecním úřadě. Zároveň byl navržen a zhotoven další prapor, původní zástavou inspirovaný, designově však vylepšený. Ten bude uložen v plánované nové hasičské zbrojnici.

Obnovený prapor napodobil původní vzor zástavy, ale jak vyobrazení patrona hasičů svatého Floriana, tak barva, kvalita a celkový vzhled doznaly zlepšení.

V sobotu 27. července v 19.30 hodin bude v Mělnickém Vtelně nový prapor slavnostně představen. Zároveň bude vysvěcen farářem Leopoldem Pasekou.