Ročně vyjíždějí neratovičtí dobrovolní hasiči v průměru k pětatřiceti zásahům. Společně s nimi do terénu vyrážejí také jejich kolegové z Mlékojed a Lobkovic, s nimiž tvoří společnou zásahovou jednotku města Neratovic.

Historie neratovického sboru dobrovolných hasičů se začala psát v roce 1883. Kolik mužů ochotných chránit životy a majetky svých soudsedů u zrodu spolku stálo, však nikdo neví. Žádné dobové záznamy se totiž nedochovaly.

Podle současného velitele zásahové jednotky města Zdeňka Zváry je první dochovaná zmínka o technice neratovických požárníků stará osmdesát let. Tehdy neratovičtí zastupitelé hasičům koupili motorovou stříkačku systému inženýra Holečka.

„Stříkačka s pěti sty metry hadic byla osazena na podvozku Praga Grand,“ řekl Zvára a dodal, že v té době měl sbor třiadvacet aktivních členů a jednasedmdesát přispívajících.

V současné době mají neratovičtí dobráci ve sboru osmnáct mužů a dvě ženy. Zásahové družstvo Neratovic tvoří šestnáct hasičů. V jednotce města, která před sedmi lety sloučila všechna tři družsta, je doplňuje ještě dvacet dobrovolníků z Mlékojed a z Lobkovic.

Neratovičtí hasiči do terénu vyrážejí s cisternou na podvozku Tatry 815, skříňovou Avií 31 a favoritem v hasičských barvách. „Jednotka města dále disponuje vybavením lobkovických a mlékojedských hasičů, kteří mají dvojici cisteren na podvozku Škoda 706 RTHP,“ připomněl velitel jednotky města.

Mezi technické vybavení výjezdovky patří také čtveřice motorových pil, přetlakový ventilátor, hydraulické vyprošťovací zařízení Lukas, plovoucí i kalová čerpadla a další prostředky na likvidaci následků mimořádných událostí. Dobráci z neratovické jednotky by si ještě přáli motorový člun a nové výjezdové auto.

Dobrovolní hasiči z výjezdové jednotky při mimořádných událostech vyjíždějí na území celého Mělnicka. „Sbor má vedle toho také smlouvy o zajištění požární ochrany ve vesnicích Zálezlice, Bášť, Nová Ves, Předboj, Kojetice a Veliká Ves,“ konstatoval Zdeněk Zvára.

Jednotka hasičů z Neratovic se každoročně účastní výstupu do jednadvacátého podlaží krajského úřadu v Liberci a výstupu na věž v Českých Budějovicích. Jsou to soutěže, které hasiče připravují na skutečné zásahy ve výškových budovách.

V letošním roce se neratovičtí dobrovolníci zaměřili také na hasičskou mládež, se kterou začali aktivně pracovat.