Už v roce 1902 místní lidé věděli, jak moc je důležité mít v obci muže, kteří se postaví ohni i ostatním pohromám čelem.r

Prvním starostou Sboru dobrovolných hasičů v Cítově byl zvolen tehdejší starosta obce Václav Pavlík. Velitelem sboru by hostinský Josef Dušek a jednatelem se stal učitel Josef Vydra. Za pokladníka byl tehdy zvolen rolník František Pavlík.

Dnes má cítovský sbor dobrovolných hasičů třicet členů. Starostou je Jiří Engelman a velitelem Pavel Gerberg. Do hlavních činností sboru dobrovolných hasičů v Cítově patří například pořádání známé soutěže v požárním sportu Memoriál Jiřího Vališe.

Vždy na druhý svátek vánoční pořádá sbor pro všechny zájemce také Pochod na Říp a později v zimě také tradiční Hasičský ples.
Zkušení hasiči navíc připravují také členy sboru, aby se mohli zapojit do výjezdové jednotky sboru dobrovolných hasičů. Jejím velitelem je Pavel Gerberg.

Cítovská výjezdová jednotka má v současné době čtrnáct členů. Všichni jsou vybaveni tak, že v případě potřeby mohou zasahovat i u požárů. „Největší, u kterého jsme zasahovali, byl požár skladovacích hal ve Vraňanech v dubnu v roce 2006,“ prozradil velitel výjezdové jednotky.

Významná byla také účast cítovských dobrovolných hasičů při povodních v letech 2002 a 2006. Obec totiž jako jedna z mála nebyla velkou vodou přímo zasažena. V budově místní základní školy tak mohli být v roce 2002 ubytováni lidé z povodní postižených Dolních Beřkovic a Vlíněvsi. Místní hasiči také zajišťovali humanitární pomoc. „Prostory naší hasičské zbrojnice sloužily jako sklad a naši členové pomáhali s vydáváním věcí,“ dodal Gerberg.

A to nebyla jediné, čím cítovští hasiči při povodních pomáhali. V roce 2002 byli nasazeni v Hoříně, Vlíněvsi, Vrbně a v Lužci, kde prováděli například odčerpávání vody. V roce 2006 se podíleli také na stavbě protipovodňové zdi v Hoříně.

ČTĚTE TAKÉ: KOZLŮV HASIČSKÝ POČIN SHD CÍTOV

Členové výjezdové jednotky se každý měsíc účastní školení, kde se například učí, jak se správně chovat při zásazích anebo jak zacházet s požární technikou. „Velitelé a strojníci absolvují jednou do roka krajské školení, které pořádá Hasičský záchranný sbor v Mělníku,“ řekl velitel s tím, že také vybavení výjezdové jednotky se v posledních letech dostalo na velmi slušnou úroveň.

„Vlastníme čtyři dýchací přístroje a každý člen má zásahový oblek, boty a přilbu,“ uvedl Gerberg.
V loňském roce vyjížděla cítovská zásahová jednotka dobrovolných hasičů k jedenácti případům. Většinou se jednalo o požáry na území mělnického okresu. „Letos jsme měli zatím tři zásahy, to se však může během několika dní změnit,“ poznamenal na závěr Pavel Gerberg.