Členové sboru z Dolních Beřkovic se zúčastňují soutěží v požárním sportu a sami pořádají soutěž Memoriál Standy Kvídy.

Dříve se soutěž jmenovala Pohár starosty a v roce 2009 byla přejmenována na počest dřívějšího starosty sboru. Je to okresní soutěž, která se pořádá jednou ročně první týden v září. Jezdí sem okolo deseti až dvanácti družstev z okolí.

Soutěže se zúčastňují i beřkovické ženy, i když poslední dva roky v soutěži chybí z důvodu založení rodin. Letos se chystají znovu trénovat, aby se mohly soutěží zúčastnit.

Sbor se zúčastňuje většiny soutěží, které jsou v okolí pořádány. Starosta nepovažuje za důležité, zda družstva, která jsou dvě, mladší a starší, vyhrají, ale zda se zúčastní.

Ostatně o hojné účasti svědčí i police plné pohárů, které zdobí krásnou klubovnu v hasičské zbrojnici. Na soutěže trénují na dobře vybaveném hasičském hřišti, kde se pořádají i každoroční soutěže.

Beřkovičtí hasiči se podílejí na akcích pořádaných obcí a sami akce pořádají. Krásně pomalovaný a upravený trabant každý rok slouží Mikuláši, čertům a andělům ke spanilé jízdě obcí.

V loňském roce poprvé pořádali pro sebe a veřejnost akci Setkání na Labi, kde byl mimo jiné využit člun, který vlastní, k jízdám po Labi. V akci chtějí pokračovat i letos a stane se pravděpodobně tradicí.

Ve své výbavě mají lužečtí hasiči i člun, který využili pro vyhledávání tonoucího.
Lužečtí hasiči zasahují také na vodě
V současné době se Sbor dobrovolných hasičů věnuje hlavně společenským událostem a práci s dětmi.
Hasiči z Velkého Újezda fungují už přes 140 let

Marta Dušková