„Již před časem zrála v nás myšlenka, že by bylo zapotřebí a nutno u nás v obci Řepínské ve spojení s naší vedlejší obcí Živonské pro všeobecné blaho a dobrý účel zařídit sbor dobrovolných hasičů. Avšak tato myšlenka také dozrála,“ stojí v kronice řepínských dobrovolných hasičů, jejichž sbor byl založen na začátku března roku 1879.

„Od představenstva naší obce se obeslal oběžník k všeobecné schůzi stran zařízení tohoto spolku na den 2. března a toho dne nabylo přesvědčení, že spojenýmu silami a vytrvalostí se tento spolek již uskuteční,“ uvádí dále kronika. V čele dobráků stanulo po ustavující valné hromadě šest odvážných řepínských a živonínských mužů. Prvním starostou sboru byl zvolen tehdejší starosta Řepína Josef Mašek.

Shořely husy i slepice

K prvnímu zásahu, ke kterému tehdejší požárníci oblečení ve světlých uniformách vyjeli, byl požár usedlosti v Živoníně. Ten propukl v červenci 1881.
Podle historických záznamů se oheň rozšířil na tři stavení, uhynulo při něm dvacet hus, tři slepice, byl zničen pluh a řezačka. Příčinu požárníci nezjistili, škodu odhadli na více než dva tisíce zlatých.

Sboru hrozil zánik

Podle současného starosty řepínských dobrovolníků Radka Szotkowského hasi­či pořádali plesy a zábavy, hráli ochotnické divadlo či promítali filmy v tamní sokolovně.

„Během let se ovšem soudržnost obyvatel postupně rozpadala a s ní i celá organizace. Ubývalo různých akcí, přestalo se soutěžit a několikrát spolku hrozil krach,“ připomněl Szotkowski a dodal, že hasičský výbor uvažoval o ukončení organizace nadobro.

O úplném zániku sboru s dlouholetou tradicí se nakonec mělo rozhodnout až na výroční schůzi před šesti lety. „Jedinou možností, jak hasiče v obci udržet, bylo sestavení nového výboru z mladších členů. Byli sice nezkušení, ale zato zapálení do práce,“ uvedl starosta sboru, který je zároveň velitelem zásahové jednotky.

Původně obec výjezdovou jednotku neměla, a tak se pár hasičů po dohodě s radnicí dohodlo zřídit jednotku požární ochrany v páté kategorii. Hasiči tak slouží zejména na uzemí obce, mimo ni mohou vyjet pouze výjimečně.

Do terénu zetorem

Devítičlenná výjezdovka do terénu vyráží s motorovou stříkačkou PPS 12, kterou hasiči tahají za traktorem značky Zetor.

Řepínští dobráci bojují především s živelnými pohromami. Dokážou se ale vypořádat i s ohněm, jak dokazuje úspěšný zásah při nočním požáru v Zahradní ulici nebo pomoc při hašení lesního porostu.