„Všemi uvedenými opatřeními došlo ke snížení spotřeby energie a snížení provozních nákladů. Celkové náklady na zateplení činily 2,103 milionu korun a z toho dotace byla ve výši 727 tisíc korun. Touto akcí město téměř dokončilo kompletní rekonstrukci požární zbrojnice, která tak může plně sloužit potřebám hasičů i obyvatel Mlékojed,“ říká zástupkyně neratovické radnice pro strategický rozvoj města.

Již před dvěma lety proběhla na hasičské zbrojnici rekonstrukce a zateplení střechy. Realizaci i v tomto případě pomohly dotace. V roce 2015 se rovněž změnil způsob vytápění. V objektu byl potom z finančních prostředků města instalován plynový kotel.