Centrum hasičského hnutí Přibyslav se začátkem května stalo už tradičně místem slavnostního udělení nejvyššího hasičského vyznamenání, titulu Zasloužilý hasič.

Slavnostní akt předání ocenění se uskutečnil v reprezentačním sále na zámku v Přibyslavi, kde je sídlo centra hnutí.

Vyznamenání převzali i dva dobrovolní hasiči z Mělnicka. Z tohoto regionu bylo toto nejvyšší ocenění uděleno už devatenácti členům ze sborů dobrovolných hasičů.

Letos získal nejvyšší ocenění Zasloužilý hasič František Pech ze Sboru dobrovolných hasičů Horní Počaply.

Narodil se v roce 1943 a mezi hasiči se pohybuje už od roku 1962. Je aktivním členem i v současné době a podílí se na organizaci akcí pořádaných sborem, plní také funkci požárního dozoru při společenských akcích.

Už v minulosti získal řadu vyznamenání a čestných uznání, udělena mu byla i medaile Za mimořádné zásluhy. V letošním roce získal nejvyšší možné ocenění.

Další výraznou osobností z řad dobrovolných hasičů je Josef Hejtyk, narozený v roce 1946, kterému byl rovněž udělen nejvyšší titul Zasloužilý hasič.

Členem Sboru dobrovolných hasičů Tuhaň je od roku 1955. Pod hlavičkou sboru dosáhl v minulosti i mimořádných sportovních úspěchů v hasičských soutěžích. I přes svůj pokročilý věk je stále členem výboru sboru a na činnosti se stále aktivně podílí.

Jeho velkou zásluhou je přilákání mladých lidí k aktivnímu hasičství. I díky jeho snaze má sbor v malé obci Tuhaň sto deset členů.

Oběma dobrovolným hasičům bylo uděleno nejvyšší vyznamenání zaslouženě a bylo poděkováním a oceněním jejich dlouholeté činnosti.

Marta Dušková