Kromě natankování benzínu potřebujete v zahraničí dofoukat na benzínce i pneumatiky. Jak se takovém případě poradit s obsluhou? Do you have pressurized air for the tyres anywhere? (Kde si mohu dofoukat pneumatiky?)

Podívejte se na další užitečná slovíčka i fráze. Jak se zeptat, kde jsou toalety?

Další užitečné fráze:

I am at pump 4.
Tankoval jsem u stojanu č.4.

Where can I clean the windows?
Kde si mohu umýt skla?

Where are the toilets, please?
Kde jsou záchody, prosím?

Where is the nearest car wash, please?
Kde je tady nejbližší myčka, prosím?

Užitečná slovíčka:

a pump – stojan (na benzínce)
pressurized air – vzduch (v zařízení k dofouknutí pneumatik)
a tyre – pneumatika
anywhere - někde tady (v otázce)
to clean windows – umýt okna
toilets – toalety, záchody
a car wash – myčka aut

Partnerem seriálu jsou Univerzita Jana Amose Komenského Praha a škola Jazykové kurzy TANDEM.CZ, která připravuje metodickou a jazykovou část projektu.

Všechny již vydané díly najdete na www.denik.cz/jazyky