Podle zatím nepravomocného rozsudku obdržel strýc trest 12 měsíců s odkladem na 24 měsíců a pořadatel Bohumil Báša trest 16 měsíců s odkladem na 30 měsíců. Matce, otci a sestře zemřelého mají odsouzení nahradit škodu, každému z rodičů přes 900.000 korun a sestře 750.000 korun. Vinu všichni obžalovaní u soudu odmítli.

Žalobkyně Klára Loudová žádala podmíněné tresty pro pořadatele, řidiče vozu a strýce. Soudní znalec při hlavním líčení řekl, že řidič nemohl z technického hlediska střet s dítětem odvrátit.

Soudce Štěpán Jirounek v odůvodnění rozsudku uvedl, že pořadatel nedostál potřebné míry opatrnosti a obezřetnosti. Například měli být návštěvníci průběžně informováni o možných rizicích, a to především v situacích, kdy docházelo k bezprostřednímu míjení chodců a závodních vozidel, i když ne přímo při závodě, ale při přejezdech mezi sekcemi.

"Dalším opatřením, které by si soud dokázal představit, je více pořadatelů," doplnil soudce. Podle něj jich mohlo být víc například v nepřehledných místech nebo mohli doprovázet vozidla při přejezdech.

Soudce uvedl, že strýc a teta měli přijmout takové opatření, aby byl chlapec pod neustálou kontrolou, protože s ním šli na akci, kde byly rizikové podmínky. "Nezamezil v pohybu nezletilého ve směru k tatře," konstatoval soudce v odůvodnění odsouzení chlapcova strýce, který podle Jirounka v danou chvíli nedodržel potřebnou míru opatrnosti a nedržel chlapce za ruku. Teta se ve chvíli neštěstí starala o nezletilou neteř, kterou měla v náruči, byla několik metrů od svého partnera a synovce a situaci nemohla ovlivnit.

Chlapec vběhl 30. dubna 2022 při závodu trucků v Černuci pod vůz přejíždějící mezi sekcemi, zemřel na místě. Při akci se držel stále u svého strýce, avšak před nehodou udělal několik kroků přímo k autu.