Krkonošské muzeum v Jilemnici zapůjčilo do muzea pestrý soubor 11 betlémů. Mezi nejstarší exponáty patří jilemnický betlém z roku 1870, k vidění je vyřezávaný betlém, orientální tištěný betlém. Návštěvníci se mohou těšit na perníkový mělnický betlém, který speciálně pro výstavu vyrobila Dana Holmanová.

Expozici betlémů doplňují fotografie zoologa Libora Prause, které ukazují současnou podobu Svaté země. Při čtvrteční vernisáži oživil výstavu živý betlém s malým Ježíškem, který občas i zaplakal.

V muzeu se vítal tentokrát advent o něco dříve, protože na každý den do Vánoc od pondělí do pátku je připraven program pro školy, který s uvedenou výstavou souvisí a pro veřejnost bude tedy expozice přístupná v tyto dny až od 13 hodin.

Součástí výstavy jsou i komentované prohlídky s kurátorem Lukášem Snopkem. První komentovaná prohlídka je připravena na čtvrtek 22. listopadu v 16 hodin. Prosincové prohlídky se uskuteční v sobotu 8. prosince ve 14 hodin, ve středu 12. prosince v 16 hodin a součástí je i dílnička ponikelská perličková hvězdička s Jitkou Královou. Poslední komentovaná prohlídka je připravena na čtvrtek 27. prosince v 10 hodin spolu s dílničkou perníčky s Danou Holmanovou.

Výstavu, která navodí slavnostní předvánoční atmosféru a určitě stojí za vidění, je možné zhlédnout do 6. ledna 2019.

Marta Dušková