Expozice nabízí vzpomínání na listopadové události, na Václava Havla nejen prostřednictvím portrétů, ale nechybí i netradiční umělecké artefakty jako plastický objekt kalhot Václava Havla, koláže z klíčů či plastiky véček.

Slavnostní vernisáž výstavy ve čtvrtek 14. listopadu oživil hudebně – dramatický program reflektující tehdejší dobu, se kterým vystoupili žáci Základní školy J. Seiferta Mělník pod vedením Radka Šlangala a Evy Kloboučníkové. Malým sálem muzea zazněly básně, i píseň Karla Kryla či úžasná Modlitba pro Martu Marty Kubišové.

„Nápad na tuto výstavu se zrodil ve spolupráci s Místní akční skupinou Vyhlídky Mělník a deseti základními školami, které se podílí na Sametovém vzpomínání a pracují několik let v rámci projektu Místních akčních plánů ORP Mělník. Při společném sezení vznikla myšlenka přispět nějakým způsobem k oslavám výročí revoluce. A proč právě muzeum? Muzeum je jako neformální vzdělávací instituce do projektu zapojena, a proto je výstava instalována v našich prostorách. Témata výstavy měla široký záměr. Nejen vzpomínka na Občanské fórum, Václava Havla a další osobnosti listopadové revoluce, ale i životní styl a další témata připomínají tehdejší dobu, na kterých děti pracovaly pod vedením svých pedagogů,“ dodává k výstavě muzejní pedagožka Jitka Králová.

Výročí listopadu připomíná i komorní výstava Sametová revoluce na Mělníku instalovaná v kavárně Regionálního muzea, kde jsou prezentovány dobové dokumenty, fotografie, články i letáky. Mezi perličky expozice patří přepis dopisu Karla Gotta předsedovi vlády z 20. listopadu roku 1989. Obě výstavy je možné shlédnout do neděle 24. listopadu.

Marta Dušková