Tetičky a sousedé, jak si mezi sebou říkají baráčníci, se sešli v mšenské sokolovně. Vlastenecko dobročinná obec baráčníků Mšeno tam totiž předposlední květnovou sobotu pořádala slavnost ke 
105. výročí svého založení.

Mšenští baráčníci se poprvé sešli 4. dubna 1911. Bylo jich čtyřiatřicet. V průběhu let se podle místorychtářky obce Marie Říhové rozrostli až na sto dvacet členů.

„V současné době nás je bohužel už jen devětadvacet, přesto jsme se rozhodli oslavu uspořádat a jsme rádi, že s námi přišlo příjemné odpoledne strávit bezmála devadesát lidí. Navštívili nás také baráčníci Dobrovic, Kosmonos, Mladé Boleslavi, Bukovna, Otvic i Bakova nad Jizerou,“ řekla místorychrářka mšenských baráčníků, kteří pro návštěvníky sokolovny připravili zajímavý program.

Do Mšena zavítal folklorní taneční soubor Furiant z Malé Bělé, představila se dámská pěvecká skupina 4trio z Mladé Boleslavi a nechyběly ani děti z místní mateřské školky. Ty se baráčníkům a dalším divákům předvedly v pěkně nacvičené miniopeře Červená Karkulka od Zdeňka Svěráka.

Prostor v programu dostali i žáci hudebního oboru Základní umělecké školy Mšeno Anička Nováková a Adam Dvorščík, kteří za doprovodu učitele Josefa Šebesty zazpívali několik písní.