Na povozu taženým párem koní hrála dechová hudba a účastníci průvodu tančili před domy s májkami. Májky se daly všem svobodným dívkám v obci, kde se velmi dbá na to, aby každá domácnost předvedla bohatou nabídku občerstvení. Když byly různé zákusky sladké i slané, jednohubky, chlebíčky a řízky rozdány, byla dívka vyvedena na ulici. Dle tradic „Krojovaní“ utvořili kolečko, ve kterém tancovali.

Průvod poté pokračoval za doprovodu kapely po celé vesnici a cestu si „mládežníci“ zpříjemňovali vykřikováním určitých hesel, vždy začal jeden „mládežník“ křičet a zbytek průvodu mu odpovídal: „Čí jsou Máje? Naše! Čí je král? Náš! Čí je královna? Naše! Komu přeje počasí? Nám! Čí je zábava? Naše! Kdy půjdeme spát? Až ráno, až ráno, až bude bílý den, dřív domů nepůjdem ….“

Celá společenská akce byla zakončena předtančením „České Besedy“. Letos se zúčastnilo 112 malých i velkých tanečníků oděných v pestrých krojích. Beseda byla zdárným vyvrcholením několikaměsíčních tanečních nácviků baráčníků z celé župy.