Původně to byla akce určená pro žáky základních škol a studenty středních škol z dolního Povltaví. Brzy se však do Kralup začali sjíždět zástupci škol z Mělníka, Neratovic, Slaného, Kladna, Libčic, Prahy a dalších lokalit.

V dílčích věkových skupinách se po celý čas soutěžilo v sólovém zpěvu, hře na hudební nástroj a ve sborovém zpěvu. „Tentokrát se nevyhlašovali ti nejlepší v dílčích kategoriích, ale jury si všímala především rozhodujících momentů ve vystoupení zpěváků a instrumentalistů, a odpovídajícími adjektivy to vyjádřila na předávaných diplomech,“ sděluje hlavní organizátorka, učitelka hudební výchovy kralupského gymnázia Markéta Hrdinová.

Na diplomech se proto objevila netradiční hodnocení za výrazně energický projev při zpěvu, za mimořádně procítěné vystoupení či mimořádně něžnou interpretaci, za krásný hlas, vystoupení a capella - tedy bez hudebního doprovodu, za opravdu výjimečný talent a za ojedinělý melodický projev.

Jiří Herain